Připojujeme se k aktivitě “NE parkovišti místo kusu Klánovického lesa v ulici U Trativodu

Naším primárním cílem je zabránit surovému a nesmyslnému záměru na vykácení lesa u železniční zastávky Praha-Klánovice a na jeho přeměnu na velké parkoviště pro 100 až 150 automobilů. Chceme tím ochránit svébytný ráz rezidenční čtvrti dolních Klánovic před jeho přeměnou na parkovací oblast pro auta z širokého okolí,

Naší sekundárním cílem je pak přimět představitele Městské části (MČ) Praha-Klánovice k tomu, aby zahájili otevřenou a seriózní diskusi s dotčenou veřejnosti a s komplexním posouzením všech variant a alternativ při řešení současného problému s živelným parkováním u železniční zastávky…”

Informace, aktuality, časová osa, petice a petiční arch ke stažení:

http://ne-parkovisti.cz/

PŘIDEJTE SE!