Přírodní lokalitu Labe u Děčína nelze nahradit. Negativní vyjádření k plánu výstavby jezů

Výstavba jezu na Labi u Děčína by negativně zasáhla do přírodních lokalit evropského významu a podle stanoviska Správy Národního parku České Švýcarsko není možné případný zánik této unikátní říční přírody nijak nahradit. Právě takzvaná kompenzační opatření jsou ale klíčovou podmínkou pro pokračování přípravy jezu. Znamená to definitivní vítězství pro přírodu?

“Arnika si velmi váží postupu Správy Národního parku České Švýcarsko, která se plně soustředila odbornou stránku posuzované věci a nepodlehla tlaku některých politiků a rejdařů, kteří patří mezi časté zastánce vybudování jezu.

Kauza trvající už dvacet let asi bude pokračovat dál, ale okamžiky, jako je tento, jsou pro nás velkým povzbuzením do další práce. Další vývoj teď nedokážeme s jistotou předvídat, ale jsme připraveni pohotově reagovat.”


A co teď můžete pro Labe udělat Vy?


Zdroj: Arnika.org

SLEDUJTE Živé Labe  –  kampaň občanského spolku Arnika