Přísnější pravidla pro kácení stromů?

Blýská se na spravedlivější časy pro ochranu dřevin?

Zatím jsme zaznamenali jen jeden nadějný vstup na ČT 24 v Událostech a komentářích dne 10.6.2014
s následující anotací:

“Ministr životního prostředí chystá nová pravidla pro kácení stromů na vlastní zahradě. Bez omezení ho povoluje pouze v případě ovocných dřevin – u ostatních velkých stromů budou majitelé potřebovat úřední povolení. V současnosti platí liberálnější pravidla Brabcova předchůdce – exministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Je třeba regulovat kácení stromů na vlastní zahradě? Diskutovat budou náměstek ministra životního prostředí Vladimír Mana /ČSSD/ a předseda Svazu měst a obcí, primátor Kladna Dan Jiránek /ODS/.”

Body pro pana náměstka Manu a  – doufejme – od Chalupova dna se odrážející MŽP!

záznam reportáže na:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000370610/video/

Reportáž se vyznačovala tadičně antiekologickými otázkami pana redaktora Takáče a stupidními redaktorskými upoutávkami v duchu : honem kácejte, od září už zase nebudete smět.

Proti tomuto diletanství ČT, které v poslední době nabývá skutečně bizardní bulvární podoby, jsem se začla bránit a budu v tom pokračovat. Níže detail odpovědi ČT, které se mi zatím dostalo:

Následující text je převzatý z  www.arnika.org
16.6.2014:

Chalupova kácecí vyhláška vedla k ničení přírody a exministrovy argumenty pro uvolnění kácení v zahradách nemají v reálném životě opodstatnění. Potvrdila to nová analýza kácení stromů ve stovce obcí a měst z celého Česka. Podle exministra Chalupy způsobovaly žádosti o kácení zbytečnou zátěž úředníků, protože se v zahradách vyskytují převážně ovocné stromy, které potřebují pravidelnou obnovu. Odborníci z Arniky nyní zjistili, že žádostí o kácení ovocných dřevin bylo méně než pětina. Místo úbytku práce úředníků tak za poslední rok ubyly hlavně ekologicky i esteticky cenné stromy.

„Ministr Brabec má jedinečnou šanci napravit extrémně vadnou Chalupovu kácecí vyhlášku, na jejíž protiústavnost upozornil i veřejný ochránce práv. Vyhláška obsahovala nesmyslnou definici zahrady a navíc vystavila ohrožení cenné stromy, které často tvořily jedinou funkční zeleň ve městech a obcích. Práci úředníkům vyhláška spíše zkomplikovala, protože vnesla do rozhodování chaos,“ říká vedoucí kampaně Zachraňme stromy RNDr. Marcela Klemensová z Arniky.

Kácet v zahradách ovocné stromy bylo možné i bez Chalupovy rezignace na ochranu stromů. Málo který ovocný strom totiž dorůstá potřebných rozměrů, které by podmiňovaly jeho obnovu podáním žádosti. Správní řízení probíhalo jen u stromů, které mají obvod kmene větší než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů nad zemí.

Při pokácení starého stromu, si navíc může majitel pozemku způsobit další problémy. „Pokácením vzrostlého stromu se soukromý vlastník může dostat do střetu se zákonem a takzvanými speciálními ochrannými režimy. Strom může být a často bývá domovem vzácných druhů ptáků, netopýrů nebo hmyzu, kteří jsou chráněni bez ohledu na to, jestli je jejich hnízdo na stromě v soukromé zahradě,“ dodává Klemensová. Správní řízení o kácení takového stromu tak naopak majitele chrání před porušením zákona.

Kromě zvláště chráněných druhů se speciální režimy týkají i krajinného rázu nebo břehových porostů (§4, §12, §5a a §48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

„Obnovu ovocných stromů v soukromé zahradě Arnika považuje za potřebnou a samozřejmou, ale u letitých stromů jiných druhů by měl kácení posoudit nezávislý odborník v řádném správním řízení. Sníží se tím i riziko, že se vlastník stromu dostane do střetu se zákonem a bude pokutován za poškozování životního prostředí. Navíc pokud srovnáme časté důvody, které žadatelé uváděli pro pokácení stromu, tedy například padání listí nebo stínění, bývají poměrně malicherné ve srovnání se službami, které nám i řadě chráněných druhů živočichů stromy poskytují,“ říká mluvčí Arniky Vratislav Vozník. Ilustrační obrázek, jaké služby nám stromy poskytují, je ke stažení na http://arnika.org/aleje

Dalším důvodem pro absolutní uvolnění pravidel pro kácení v zahradách pak bylo údajné nadměrné zasahování do vlastnických práv. „Soukromé vlastnictví stát upravuje v celé řadě případů. Tak jako má soukromé auto určité vlastnosti ovlivňující jeho okolí, třeba emise nebo technický stav a tím i bezpečnost, má je i strom, který čistí vzduch, vytváří kyslík a je domovem řady organismů. Aby mohlo auto po ulici volně jezdit, nezávislá osoba pravidelně ověřuje, zda neohrožuje své okolí nad únosnou míru, definovanou v zákonech. Pokud chce někdo pokácet kvalitní vzrostlý strom, považujeme za vhodné, aby nezávislá osoba rozhodla, jestli bude větší újmou ekologická škoda vzniklá jeho pokácením nebo to, že je potřeba čas od času odklidit spadané listí,“ dodává Vozník.

Arnika oslovila 100 obcí napříč Českou republikou se žádostí o informace ke kácení v zahradách před účinností Chalupovy vyhlášky, konkrétně za období od 1.7.2012 do 1.7.2013). Z dat vyplynulo, že 82,3 % žádostí se týkalo jiných než ovocných stromů. Důvodová zpráva k vyhlášce tedy nebyla podložena seriózními informacemi a uvolnění pravidel umožnilo kácet především jiné než ovocné stromy.