Ropák a Zelená perla roku 2015 mají své vítěze.

Titul ROPÁK 2015 získal

Ing. Jan Mládek, CSc., ministr průmyslu a obchodu
a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ČSSD) – Ústecký kraj, Kraj Vysočina, Česká republika (313 bodů)

–       za prosazení prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí na Bílinsku schválením českou vládou v říjnou 2015, ačkoliv měly být usnesením vlády z roku 1991 zachovány, čímž se porušily polistopadové společenské dohody o dlouhodobé ochraně obcí a přírody na Ústecku, takže bude docházet k pokračování likvidace zachovalých zbytků okolní krajiny, ačkoliv další těžba hnědého uhlí za těmito limity nebude zřejmě potřebná a ČR patří mezi největší vývozce elektřiny v Evropě,
–       za trvající přípravu a prosazení Aktualizace státní energetické koncepce ČR do roku 2040 schválením českou vládou v květnu 2015, která mj. podceňuje možnosti energetických úspor, podporuje jadernou energetiku před obnovitelnými zdroji a znovu zpochybňuje účel územních limitů těžby hnědého uhlí,
–       za přípravu a prosazení Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky ČR schválením českou vládou v červnu 2015, ve kterém se mj. navrhuje výstavba čtyř nových ekonomicky neefektivních jaderných reaktorů v Temelíně a v Dukovanech, připouští se dotování jejich výstavby a provozu ze státního rozpočtu či v ceně elektřiny a je stanoveno příliš nízké ručení provozovatele za škody způsobené jadernou havárií,
–       za předložení návrhu Surovinové politiky ČR, ve které se mj. doporučuje nejen zahájit těžbu uranu na ložiscích Brzkov a Věžnice mezi Polnou a Přibyslaví u Jihlavy i přes nesouhlas dotčených obcí, ale také přezkoumat dosud netěžená ložiska hnědého uhlí na Ústecku a navíc do horního zákona vrátit vyvlastňovací paragrafy kvůli těžbě.


ZELENOU PERLU 2015 získal

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR (134 bodů)

„Vždycky je to poměrně složité interpretovat podobné studie a výsledky, ale tato skutečně ukazuje, že Třebíčsko a celá jižní část Vysočiny by velmi významně ekonomicky a dlouhodobě utrpěla, pokud by se Dukovany měly odstavovat nebo nerozšiřovat. Jakkoli jsou ta současná čísla na vodě, což autoři přiznávají, tak jejich závěr je nezpochybnitelný.“
(z odpovědi na otázku, zda by se ukončením JE Dukovany zvýšila nezaměstnanost na Třebíčsku) z rozhovoru Odpor vůči jaderné energetice je krátkozrakost, říká Dlouhý
http://trebicsky.denik.cz/zpravy_region/odpor-vuci-jaderne-energetice-je-kratkozrakost-rika-dlouhy-20150327.html, 27. 3. 2015

Všechny “vítěze” a více info najdete v Otevřených novinách:
http://otevrenenoviny.cz/ropakem-roku-je-ministr-prumyslu-mladek-a-zelenou-perlu-ziskava-prezident-hospodarske-komory-dlouhy/