Shromáždění členů Újezdského STROMu

Vážení a milí členové Újezdského STROMu,

v souladu se Stanovami sdružení si Vás jménem Výkonného výboru dovoluji co nejsrdečněji pozvat na Shromáždění členů, které proběhne v pondělí 11.5.2015 od 19.30 hod v restauraci Level polyfunkčního domu
(čp. 2300  na Staroklánovické ulici).

Na programu bude:

– výroční zpráva za rok 2014
– podněty, Vaše návrhy na podílení se v orgánech sdružení
– plán činnosti a rozpočet na následující období
– závěr

V příloze jako podklad posílám výborem schálené znění výroční zprávy za rok 2014.

Závěrem bych Vám všem poděkoval za veškeré Vaše aktivity a jakoukoli podporu občanské společnosti, kterou ve sdružení či jinak ve svém okolí děláte.

Těším se na shledanou,
jménem výboru sdružení,

Michael Hartman,
předseda
25.4.2015

R.S.V.P