Strategický plán Prahy – aktualizace 2016, souhlas MŽP, dokumenty ke stažení

2.11.2016 vydalo MŽP souhlasné stanovisko se Strategickým plánem hl.m.Prahy – aktualiazací 2016, připraveným IPRem. Souhlasné stanovisko není závazným stanoviskem ani rozhodnutím, vydaným ve správním řízení. Stanovuje 17 požadavků z hlediska ochrany ž.p. a vřejného zdraví a 2 požadavky, týkající se EVL.

Stanovisko MŽP z listopadu 2016 a návrhovou část Strategického plánu IPRu z února 2016 najdete v příloze.

Obecná info o tom, co je strategický plán (prezentace a její přepis):  http://slideplayer.cz/slide/3751683/