Strategický rámec ČR do roku 2030 je schválený

Strategický rámec ČR 2030, který navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje z roku 2010, vznikal téměř dva roky. Připravovaly a komentovaly jej stovky expertů z akademické, firemní i neziskové oblasti. Významnou podporu v tomto procesu poskytlo devět expertních výborů Rady vlády pro udržitelný rozvoj, vč. Výboru pro udržitelné municipality, kterému předsedá NSZM, SMO a MMR.

Konkrétní opatření budou zachycena v implementačním dokumentu, který by vláda měla projednat ještě v letošním roce. Dokument rovněž předpokládá zapojení nestátních aktérů a aktérek, kteří se k naplňování cílů České republiky 2030 budou moci přihlásit formou tzv. dobrovolných závazků.

více v ON ze dne 26.4.2017: http://otevrenenoviny.cz/ceska-republika-ma-strategicky-ramec-udrzitelneho-rozvoje-roku-2030/