STUŽ 2018: přehled seminářů v prvním pololetí

Všechny besedy se konají od 16 do 19 hodin v Klubu techniků, Novotného lávka, Praha, témata besed mohou být ještě změněna na základě aktuální situace:

6. února Globální změna klimatu – dva roky po Pařížském summitu

6. března – Valné shromáždění STUŽ – od 17 hod. diskuse s dr. Cílkem
3. dubna – Znečištění plasty
2. května –  Obnova venkova (Pozor, vyjímečně až ve středu)
5. června – Využití obnovitelných zdrojů
 

Pozvánky na akce jiných organizací

  • Kalendář celostátních akcí Národní sítě zdravých měst – najdete zde
  • Seminář Komise ŽP AV ČR – Perspektivy rozvoje energetiky v ČR – více informací
  • Konference Zahrada hrou – pořádá Nadace Proměny – 1. 2. 2018 – více informací
  • Tematická exkurze Za zimovišti ptáků na Berounce – pořádá CHKO Český kras – 3. 2. 2018 –  více informací
  • Konference Inspirujme se… – pořádá Cenia a MŽP – 27.-28. 2. 2018 – více informací