Sucho jako téma…řešení?

Výstupy jarního semináře „Adaptace města Prahy na klimatické změny“

najdete v příloze. Informace též v Otevřených novinách: http://otevrenenoviny.cz/?p=47007&preview=true

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pozvání na diskusní seminář Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ):
STAV POVRCHOVÝCH VOD v ČR,
v úterý 1.9.2015 od 16h
Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

Témata:

°Kdo ovlivňuje stav povrchových vod?

°Vědí lidé a politici o nebezpečí eutrofizovaných koupacích nádrží a zdrojů pitné vody a o systému jejich kontroly?

°Jaká strategie snižování eutrofizace vodních nádrží a tím i výskytu sinic se osvědčila?

°Jak s tím vším souvisí stále intenzivnější chov ryb?

VSTUP VOLNÝ

www.stuz.cz


pozvánka v příloze

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Rozhovor s odborníkem na půdu ( pedologem) Ing. Janem Vopravilem Ph.D. v článku ON Zdevastovaní česká krajina a rekordní sucho…co teď? http://otevrenenoviny.cz/zdevastovana-ceska-krajina-a-rekordni-sucho-co-ted/

ilustrační foto_nové Tůně Předhvozdí: http://www.vdiprojekt.cz/reference/prehvozdi-2/