Topolová alej na Starokolínské má díky Újezdskému STROMu konečně znalecký posudek

Na základě výsledku poptávkového řízení, které zpracoval spolek Újezdský STROM, objednal spolek Újezdský STROM dne 31.5.2019 u firmy Safe Trees, s.r.o. základní arboristické posouzení zdravotního stavu, vitality, provozní bezpečnosti, pěstebních opatření a perspektivy pro topolovou alej v MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy. Součástí posouzení požádal o doporučení adekvátní náhrady ztracených stromů při zachování a posílení biologických, ekologických a společenských hodnot dřevin na daném místě.

Odborné posouzení dne 14.6.2019 provedl a znalecký posudek zpracoval Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D., katalog znalců viz http://www.katalogznalcu.cz/znalec/60496410-jaroslav-kolarik


Posudek byl vyhotoven ve dvou originálech v listinné podobě, včetně mapové a fotografické přílohy a ocenění dřevin. Posudek je opatřen znaleckou doložkou s razítkem.

Tento posudek pro MČ P21, která je vlastníkem topolové aleje a zároveň žadatelem o její vykácení, zaplatil spolek Újezdský STROM.  Jeden z originálů posudku v listinné podobě  byl vložen do spisu a stal odborným podkladem v řízení o povolení kácení topolové aleje.

Městská část P21 zastoupená starostou Samcem požádala dne 8.8.2019 správní orgán ÚMČ P22 Uhříněves, u kterého je nyní řízení o kácení aleje vedeno, o zaslání tohoto posudku Ing. Kolaříka a dne 9.8.2019 jí byl posudek zaslán.

Přes tyto skutečnosti zveřejnila MČ P21 pět dní poté, co dostala znalecký posudek Ing. Kolažíka k dispozici, další ze zavádějících “informací” na oficiálním webu MČ P21, v níž se odkazuje na neexistující informace z “posudku, který máme k dispozici“, za účelem ospravedlnění vlastních kroků při pokračujícím uzavření zastávky MHD.

Posudek ve zjednodušené pdf podobě je přílohou této stránky.
(přiložený posudek má snížené rozlišení a barevnost. Znaleckou doložku, razítko a detail ochranné vazby přikádáme níže v plném rozlišení


Znalecká doložka:


Razítko:

Ochranná vazba s trojbarevným bezpečnostním převazem:


)

Řízení nyní pokračuje uzavřením protokolu z ohledání na místě a stanovením termínu 6. září, do kterého se mohou všichni účastníci vyjádřit. Poté správní orgán vydá rozhodnutí.

Předchozí informace na našem webu:
Pokračování správního řízení na kácení topolového stromořadí na Starokolínské – ohledání 33 topolů v terénu ve čtvrtek 1.8.2019