Újezdský STROM a jeho členové na indexu Újezdského zpravodaje.


Po anabázi s odpadky .-), kterou jsme zmapovali v předchozích článcích, pokračuje tažení nové újezdské radnice proti Újezdskému STROMu a nejsou zveřejňovány příspěvky, řádně zaslané do Újezdského zpravodaje. Tím, že redakce a Rada MČ nezveřejňuje příspěvky ani v elektronické podobě na webu obce ( dříve v e-ÚZ), opakovaně porušuje Pravidla pro vydávání ÚZ, která si zcela nedávno schválila – viz  článek v Otevřených novinách: http://otevrenenoviny.cz/jednou-vetou-z-ujezda-ve-stredu-1-7-2015/
– a to v článku 7, bodě 4, který uvádí, že “příspěvky, které z prostorových důvodů nebude možno otisknout v aktuálním čísle, budou uveřejněny na webových stránkách MČ Praha 21 www.praha2.cz”.

Takto nebyly zveřejněny články spolku a jeho členů ( zatím) v ÚZ 6/2015 a ÚZ 7-8/2015.
Tady jsou, včetně mailů, ve kterých byly poslány:

NEZVEŘEJNĚNO v ÚZ 6/2015

průvodní mail:

od: Zita Kazdová
komu: redakce@praha21.cz
datum: 18.5.2015
předmět: příspěvek občana – otevřený dopis – do ÚZ 6/2015

Dobrý den pane redaktore,

v příloze posílám svůj příspěvek – otevřený dopis starostovi – s počtem 1042 znaků a bez fotografie. Prosím o vytištění v ÚZ 6/2015. Prosím Vás o potvrzení přijetí příspěvku a potvrzení jeho uveřejnění.
Podle článku 7, bodu 5 a) platných Pravidel pro vydávání ÚZ s účinností od 1.9.2014 Vás žádám o zajištění odpovědi starosty Růžičky a její zveřejnění společně s tímto otevřeným dopisem v tomtéž vydání, tj. ÚZ 6/2015.
Děkuji, s pozdravem…

-bez odpovědi-

nezveřejněný příspěvek:

Otevřený dopis starostovi Újezda nad Lesy se žádostí o vysvětlení způsobu posuzování a rozdělování občanů Újezda nad Lesy, zveřejněném v titulním článku Újezdského zpravodaje 4/2015

Vážený pane Růžičko,

v článku na titulní stránce ÚZ 4/2015 mne zaujalo Vaše dělení újezdských obyvatel na „nás Újezďáky“ a na blíže nespecifikovanou skupinu, která nemá pro „nás Újezďáky“ žádný přínos. Prosím Vás o vysvětlení, podle jakých kritérií posuzujete, kdo patří mezi „nás Újezďáky“ a kdo ne – prosím Vás o uvedení Vámi používaných měřítek a jejich vysvětlení. Dále Vás prosím o informaci, jaké procento tvoří „my Újezďáci“ z celkového počtu obyvatel Újezda. A má poslední otázka: vykonáváte funkci starosty pouze pro „nás Újezďáky“ nebo pro všech cca 10 tis obyvatel Újezda? V případě, že pouze pro „nás Újezďáky“, kdo je prosím starosta zbytku újezdských občanů a jak si dělíte kompetence?

Jako veřejného činitele Vás žádám o veřejnou odpověď v ÚZ 6/2015.

Děkuji, s pozdravem
Zita Kazdová
rodem z Vršovic, domovem a trvalým bydlištěm z Újezda nad Lesy

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NEZVEŘEJNĚNO v ÚZ 7-8/2015

průvodní mail:

od: Zita Kazdová
komu: redakce@praha21.cz
datum: 15.6.2015
předmět: příspěvek spolek do ÚZ 7/2015


Dobrý den,

v příloze posílám příspěvek v rozsahu 1495 znaků a prosím o zveřejnění v ÚZ 7/2015. Prosím o dodržení odstavců.

Prosím o zveřejnění fotografie s popisem. V případě zájmu mohu ke zveřejnění dodat fotek víc.

Prosím o potvrzení přijetí příspěvku a jeho zveřejnění v ÚZ 7/2015.

Děkuji, ….

-bez odpovědi-

nezveřejněný příspěvek a nezveřejněná fotka:

Zprávy Újezdského STROMu

Týden od 30.5.do 6.6. byl mimořádný. ČR se poprvé přihlásila k Evropskému týdnu udržitelného rozvoje a současně probíhal první týden svědectví o víře. Souběh těchto dvou akcí vzbuzuje naději, že se Čechy a Morava konečně odpoutávají od dědictví 19. století – od neomezeného čerpání přírodních i lidských zdrojů, i od pověrčivé pobožnosti, která s vírou nemá nic společného.
V našich končinách se do Dnů víry aktivně zapojila římskokatolická farnost. Kostel v Kolodějích otevřel vrata i ozdobnou mříž a umožnil nahlédnout do svého běžného fungování. Do kostela byla přenesena výuka náboženství, vedení matrik i každodenní úřadování faráře. Kdo přišel, byl do těchto činností vtažený a prostor „zbyl“ i na duchovní rozhovor s farářem.

Týden udržitelnosti připomněl Sousedský petanque, který ve spolupráci se spolkem Újezdský STROM zorganizoval Otevřený Újezd na hřišti na stezce Lesní galerie. Druhou akcí Týdne udržitelnosti byla brigáda místních a firemních dobrovolníků na obnovené pěší cestě Jižní spojka, kterou uspořádal spolek Újezdský STROM. Cesta je v majetku MČ a finance na její obnovu a vysazení ovocné aleje přinesl spolek z dotace Hl.m.Prahy a firmy DHL.
Popis akcí delší než 1500 znaků pro ÚZ, odkazy na fotogalerii a film z Jižní spojky jsou na www.ujezdskystrom.info

Tamtéž nejdete i článek o dohodě Lesů ČR, Újezdského STROMu a MČ P21 na společné péči o pořádek na lesních cestách a informaci o získání dalšího grantu Hl.m.P. pro období 2015/2016.

Zita Kazdová

Újezdský STROM


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kdo zažil komunistický režim, má jasno. Nastoupila PROSTĚ NORMALIZACE.
Obraz třídního nepřítele vytváří vládnoucí dělnická třída sama, v jednostranných
a zmanipulovaných vlastních informacích, pro které zneužívá média, která ovládá.
To, co třídní nepřítel ve skutečnosti dělá a říká, zveřejněno být nesmí.
Co kdyby čtenáři náhodou přišli na to, že král je nahý ?!?

🙂