Uklidili jsme na LG I – srpen 2019

Stanoviště č. 17 na LG I – odstranění odlomeného opěradla lavičky a výměna koše

PŘED                                                                                 PO

Stanoviště č.9 na LG I – výměna koše

Mostek na cestě k nádraží z ulice Polepská směrem ke stanovišti č.10 na LG I –
odstranění rozbitého zábradlí
PŘED                                                                PO


srpen 2019