Ve vyjádření EIA k záměru “Klánovická spojka” žádáme zamítnutí této stavby

Včera, 19. 4. 2021, jsme v řádném termínu datovkou odeslali Vyjádření Újezdského STROMu k dokumentaci EIA pro záměr “Klánovická spojka”.

– Vyjádřili jsme se k nevypořádání našich připomínek ve zjišťovacím řízení, které se týkaly kolize s plánovanou Vysokorychlostní železnicí (VRT), návaznosti na další dopravní stavby v regionu, zejména Běchovickou křižovatku 511 a přeložku I/12, dále absence hydrogeologického průzkumu a promyšleného nakládámí se srážkovou vodou.

– Shrnuli jsme další námitky z hlediska indukce dopravy a z hlediska dopadu na krajinu a život v ní.

– Podpořili jsme vyjádření spolku Šestajovice pro Život a MČ Praha-Klánovice.

Závěrem:
Krajský úřad Středočeského kraje, u něhož je řízení vedeno, jsme požádali, aby byl záměr Klánovická spojka zamínut.
 
 
A související info od šestajovických sousedů:


“Prokopali jsme se” stejně jako v roce 2019 další dokumentací ke Klánovické spojce – tentokrát dokumentací k posuzování vlivu na životní prostředí k záměru Klánovická spojka.
Dnešní den byl dnem D a my jsme také podali připomínky ke zpracované dokumentaci EIA. 

Jaké? To se můžete dočíst tady https://bit.ly/3x8IL4p

 
 
“Klánovická spojka” tak, jak by měla vypadat i nadále… foto Šestajovice pro život

 

ZK, 20. 4. 2021