Veřejné projednání EIA I/12

Veřejné projednání dokumentace a posudku vlivů na životní prostředí záměru „I/12 Běchovice – Úvaly“ se uskuteční v úterý 7.11.2017 od 14.00 hod. v hotelu Olšanka, s.r.o., Táboritská 23/1000, 130 00 Praha 3.

Podrobně v ON: http://otevrenenoviny.cz/posudek-eia-prelozku-i12-souhlasne-stanovisko-podminky-mzp/

Všechny příspěvky a informace o „obchvatu“ a „běchovické křižovatce“
najdete souhrnně a chronologicky v ON, v rubrice
Téma – Přeložka I/12 a stavba 511 ZDE.