Veřejné projednání opatření na Blatově

Z podnětu občanů, Komise životního prostředí a starosty Pavla Roušara připravil Odbor městské zeleně
Magistrátu hl.m.Prahy projekt, který by měl ochránit dolní Blatov ( zejména ulice Polesná, Čankovská a přístupové cesty k nádraží ) před zaplavováním kontaminovanou vodou z přepadu OK2 ( Hodkovská) újezdské kanalizace při přívalových deštích.

Veřejné projednání projektu „Lesotechnické úpravy s protipovodňovným účinkem v lokalitě Blatov“
– zadavatel MZO MHMP, zhotovitel Ing.Hybášek, projektant Ing.Valečka, z června 2014 – 
se koná v pondělí 29.9.2014 v 16h na rohu Polesné a Čankovské.

Opatření proti záplavám způsobených přepadem kanalizace se týkají každého, kdo se po prudkém zapršení nemůže přebrodit po pěšině na nádraží…tak se přijďte zeptat, kdy a jak se situace zlepší.