Výstupy z veřejného projednání záměru Klánovická spojka

Připomínkování záměru Klánovická spojka bylo ukončeno veřejným projednáním.

Konalo se 19. května 2021 online a účastnilo se ho přibližně 40 sledujících.


Zpracovatel dokumentace v dotazech vysvětlil, proč “rychlá” varianta zprovoznění v roce 2025 není možná. V této variantě by totiž došlo k navýšení dopravní zátěže v ulici Slavětínská (Klánovice) a Revoluční (Šestajovice) cca o 40 procent, a to včetně nákladní dopravy. Přípustná by podle zpracovatelů byla pouze varianta, počítající s předchozím zprovozněním plánovaných dopravních staveb – přeložky I/12 a přeložky II/101. Harmonogram přípravy těchto staveb je však velmi nejistý. 

Dokumentaci Klánovické spojky nyní posoudí externí odborník. Na základě jím zpracovaného posouzení vydá Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí, zda je možné výstavbu povolit, případně za jakých podmínek.

Náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro oblast silniční dopravy Mgr. Martin Kupka na projednávání oznámil, že ještě v květnu svolá dotčené organizace k jednání o budoucnosti této stavby. Dosavadní projednávání vyvolalo řadu otázek a nejasností. Základní je ta, zda má příprava stavby pokračovat. Starostka Klánovic tento postup podpořila.


Souhrnné informace najdete v Otevřených novinách v rubrice: Klánovická spojka.


Předchozí k tématu na našem webu: Ve vyjádření EIA k záměru “Klánovická spojka” žádáme zamítnutí této stavb