XVIII. úklid s Újezdským STROMem v sobotu 8.4.2017

Uklidili jsme cca plochu 72 hektarů lesa, zejména prostor před úřadem Městské části a lesní parcelky ve správě MČ – parcely 1899,1900 a 1901. Počet dobrovolníků 37, sesbíráno bylo 500 kg odpadů.

Dobrovolnící se rozdělili na skupinu pokračující k nádraží, skupinu pracující ve středu oblasti, kam chodí děti ze školní družny a kde vede naučná stezka “Lesní galerie” vybudovaná ve spolupráci okrašlovacího spolku STROM, DHL, Masayrkovy základní školy a MČ Praha 21. Třetí skupina zamíříla na lov “poslední Blatovské pneumatiky” v blízkostí dětského hřiště v ulici Pilovská. Zde jsme také vynesli zrezavělý sud. Čtvrtá skupina uklízela lesík na pozemku MČ u STAKA. Poslední pátá “motorizovaná” skupina vyjela rovnou ze srazu do prostoru východní části Klánovického lesa. V odpadky nejexponovanějším místě u železničního propustku Horoušanského potoka uklidila opočinkové místo Lesní Galerie II a na opačné straně trati prostor naučné archeostezky vesnice Hol z doby Karla IV.

Akce začala podle plánu v 14:00 a byla ukoknčena příjemným buřtovým rautem na multifunkčím hřišti MČ od 16:00. Pro vegetariány byla k opékání připravena také jablka. Většina dobrovolníků vyzkošela obojí. O pruty na pečení a topivo pro ohěň se postaraly starší děti, zatímco dopělí se věnovali očistě lesa.

Děkujeme MČ že zajistila vodu na omytí rukou a sociální zařízení, věnovala část pytlů a tradiční zajištění odovozu materiálu rozmístěného na 10 stanovištích. Největší dík samozřejmě samozřejmě patří všem dobrovolníkům za užitečnou a příjemnou sousedskou akci.

Děkujme take vedení, učitelům a žákům Masarykovy základní školy, kteří se k akci připojili a naplnili pytle z prostoru kolem školy během předchozího týdne čímž umožnili ostatním zvládnout větší prostor. Stějně tak četa MČ, která na prosbu STROM uklidila příkopy hlavní silnice kolem čištěného lesa, aby se odpadky nepřelévaly z příkopu do lesa a naopak, ale zcela zmizely. Akci přálo také počasí, když po chladných dnech vysvitlo po poledni sluníčko, ocenili to všichni účastníci akce.

Jsme rádi, že se naše aktivity započatě před více než 10 lety rozšířují a Klánovický les v Újezdě nad lesy na nejrůznějších místech uklízelo přes 70 dobrovolníků.

Ing. Michael Hartman, předseda spolku Újezdský STROM, 8.4.2017

Detail akce na Ukliďme svět, ukliďme Česko: http://www.uklidmecesko.cz/event/14527/