XXIII. úklid Újezdského STROMu 1. května 2022, potřetí s KŽP Klánovice

Napůl z recese a napůl proto, že měsíc po oficiálním termínu Ukliďme Česko je náš les zase plný odpadků, uspořádali jsme dvacátý třetí úklid Klánovického lesa na prvního máje. Je to svátek práce, ne? Potřetí jsme spolupracovali s klánovickou Komisí pro životní prostředí (KŽP) a bylo to prima.
První máj letos vyšel na neděli, zase svítilo slunce a les křupal suchem, protože letos vůbec neprší. I zima byla bídná, žádný sníh, ani jiné srážky, jen jalově zataženo a sucho. Však už taky spodní voda není, potoky jsou na třetině průtoku (na jaře!!) a od února se zobrazuje na mapách ČHMÚ půdní sucho.
A každou chvíli náš les hoří. Naposledy hořela polovina oplocenky u peronu na újezdské straně – malé borovičky jsou sežehnuté, ostatní vegetace vypadá, že je na troud. Je to smutný pohled. Smutný, vyschlý a spálený svět.
A přitom by jaro bylo tak nádherné, se všemi vůněmi, v nichž teď vévodí střemchy, barvami a zvuky. Ale i ptačího zpěvu rok od roku ubývá. Hnízdění se posunuje v souvislosti s klimatickou změnou, vegetační období se také posouvá do stále časnější doby. Rovnováha je narušená, hnízdění ptáků, kteří potřebují dostatek hmyzu, který potřebuje rozkvetlou pastvu – to se stále více míjí. Příroda je rozkolísaná lidskou vinou.
To úplně nejmenší, co můžeme pro přírodu udělat, je uklidit svinčík, kteří naši spoluobčané v lese nechávají. Proto ty věčné brigády. Od roku 2006 už po dvacáté třetí…
V sobotu 30. dubna uklidila tříčlenná parta – Michal, Monika a Janek – podél trati na újezdské straně od Pilovské ke Smolíkovi. Dva pytle vytřídili na plast a plechovky, jeden směsný odnesli na sběrné místo.

Při nedělní brigádě přibylo dalších pět pytlů. Zasloužili se o ně Petr, Bára, Jura, Pavel a Zita, binec jsme vysbírali podél trati na obou stranách v úseku mezi nádražím a Štamberkem a uklidili jsme lesík u smyčky autobusů před Smolíkem. Lesík U Trativodu a okolí nádraží uklízely Zdeňka a Zuzana a například jen ze “záhonku” na peronu a z gabionové zdi vysbíraly pět litrů (!) vajglů.

Výborné Kytínské pivo, kafe a koláč, které jsme si koupili v bistru Nádražní, byla naše odměna za nedělní dopoledne. Pytle s odpadem odveze a zlikviduje četa z klánovického úřadu.
Moc děkujeme a nejpozději za rok zase na shledanou.
PS: Dva odpadkové pytle, které jsme cestou z brigády umístili ke stanovištím LG I č. 17 a 9, do druhého dne zmizely. Pravděpodobným vysvětlením je to, že neznámý dobrodinec, který se o pořádek na těchto místech stará, už nechce pokračovat s neustálým vyměňováním přeplněných pytlů. Co kdo do lesa přinese, to také z lesa odnese. Bylo by fajn, kdyby to fungovalo 🙂