Z rozhodnutí o kácení topolů podél plotu Masarykovy ZŠ na Starokolínské nad Lesy. Sdělení MČ P21

Stručná informace o plánovaném kácení izolačních topolů na Starokolínské podél plotu u 2. stupně Masarykovy ZŠ v Újezdě nad Lesy:

Kácení se skládá ze dvou “položek”:
– 9 topolů ve správním řízení o povolení kácení

– větší počet (neupřesněn) tzv. podměrečných topolů, které dle názoru MČ P21 žádnému povolování a tedy ani ochraně a povinnosti náhradní výsadby ve správním řízení nepodléhají


Účastníku Újezdský STROM bylo umožněno se do správního řízení o kácení devíti topolů, v němž bylo dne 11.2.2019 vydáno rozhodnutí  ČJ.:  UMCP21/01823/2019/OZPD/Vrb, SPIS. ZN.:  SZ/UMCP21/01823/2019/4, přihlásit s výrazným zpožděním. A to z důvodu chyby Úřadu MČ P21 v pozdní evidenci řádně obnovené žádosti spolku. Na seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí tedy spolku nezbyl téměř žádný čas. Nyní jsme proto v kontaktu s dotčenou veřejností a vyhodnocujeme relevantnost jejích námitek proti vydanému rozhodnutí.


Rozhodnutí se týká devíti topolů s obvodem kmene nad 80 cm ve výšce 130 cm od země. MČ P21 ovšem hodlá kácet i další tzv. podměrečné stromy (počet nezveřejněn), na něž se správní řízení o povolení kácení podle jejího názoru nevztahuje. Pravděpodobné je, že záměrem MČ P21 je vykácet celou řadu topolů podél plotu školy s kolínskou výpadovkou.

Dle našich informací OŽPD MČ P21 nebyl nijak informován o doporučeních Komise životního prostředí, požadujících plán obnovy dřevin, která záměr projednávala v roce 2017.

Ztrátou zelené hradby topolů by nejvíce byla poškozena Masarykova ZŠ, jejíž sportoviště by zůstalo bez stínu, který dovoluje pobyt a sportování dětí i za horkých a bezmračných dní.Informace MČ P21 na obecním webu: