Zachraňme cyklopěší spojku Rohožník – Květnice sever

Spojení je používané, cesta přes dosluhující panely, ze kterých tu a tam trčí zpevňovací pruty, ovšem není ideální.

V rámci spolupráce s cyklokordiátorem Městské části Praha 21 Petrem Machem probíhaly v roce 2017 nejrůznější diskuse na téma napojení naší MČ do okolních lokalit. Sousední městské části jako Běchovice, Klánovice nebo Koloděje jsou v dané oblasti aktivní. Běchovice napojují cyklistické trasy hned z několika stran. Pokud podpora ze strany MČ Praha 21 vázne, je to vidět například na ne zcela komfortnímu zakončením běchovické trasy nově vysazovaným lesem proti čínské restauraci na Blatově. Po zkušenosti z  tzv. “jižní ovocné spojky” obnovující zcela zarostlou obecni cestu  je zřejmé, že řešení s pomocí dobrovolníků, firemních dárců či magistrátu nemusí být v naší MČ neschůdná.  

Jednou z logických voleb pro okrašlovací podporu se stalo cyklisticky a turisticky laděným újezďákům známé napojení sídliště Rohožník na severní částí obce Květnice. Vede ke vstupu do přírodního prostoru Králičina, na jehož budování za účelem zlepšení rekreační a přírodní funkce Škovorecké obory se náš spolek podílel, vede také ke Květnickému rybníku a napojením na regionální trasy. Prostorem je značena cyklotrasa 8207 a je zde celoročně významná návštěvnost (pěší, cyklisté).

Příprava projektu začala katastrálním prověřením trasy. Jaké bylo mé překvapení, když se zjistilo, že trasa na území Středočeského kraje začíná pozemkem, který v katastru obce Květnice získali do vlastnictví  Prahy 21 jako prostor pro cestu již kdysi naši předkové. To bylo zjednodušující a příjemné. Druhým, bohužel nepříjemným, překvapením bylo, že navazující pozemek v katastru Újezd  nad Lesy nechala nedávno  naše MČ během povolování výstavby skončit do plotu novostavby pár metrů před napojením na silnici. Celá předky vymyšlená, ale v průběhu času administrativně zřejmě pozapomenutá cesta tak byla v rámci katastru Újezda nad Lesy prakticky znehodnocena.

Lze namítnout, že dnes  pěšina místem vede. V čem je tedy problém?  Problém je v tom, že pěšina vyšlapaná mimo katastrální trasu, kde pozemky MČ na sebe nenavazují vede místy “na cizím”, nelze tedy dobře udržovat ani na jakýkoli spojený projekt žádat o povolení nebo granty. Nelze cestu prostě přeložit o několik metrů do původní průběžné katastrální trasy, protože nyní  končí do plotu.

Je tedy třeba hledat řešení. Některé pozemky v trase ovšem patří obecně ČR bez udání správce a není s kým jednat. Mohou také v rámci pozemkových směn získat nového majitele, který nebude cestu respektovat, tak jako se to stalo s původní katastrální trasou. O další pozemek v trase se vedou soudní spory.

Projekt “okrašlování” trasy se tak mění v akci ” zachraňme cyklopěší spojku Rohožník – Květnice sever “, na které se Újezdský STROM dnes dobrovolnicky podílí.

Přiložený projekt vznikal v průběhu minulého roku po konzultacích s nejrůznějšími odborníky (urbanistika, pozemky, historie, samospráva) a po projednání samospráv dotčených  obcí získal jejich podporu. Popisuje stávající stav  a doporučuje získat nejprve pozemky či souhlasy pro použitelnou trasu a pak zde vybudovat bezpečnější lepší řešení, obohacující okolí případně i o některé další funkční prvky. 

Projekt má výchozí podporu starosty a zastupitelů obce Květnice a poskytla ji i MČ Praha 21, odkud bude třeba intenzivní aktivity, aby mohla být cyklopěší spojku Rohožník – Květnice sever trvale zachráněna. Proběhlo jednání s ředitelem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který doporučil podání žádosti, což MČ Praha 21 učinila. Květnice má značný zájem na řešení otázek ve své katastrální části trasy, spolupracuje také MČ Praha 21, kde mohu spolupomáhat i z pozice zastupitele.

Pokud se najde dostatečná  podpora i po volbách 2018, mohla by být hrozba zániku propojení Rohožníku na středočeské regionální trasy zažehnána.

Okrašlovací spolek projekt inicioval a předává  k pokračování silami MČ Praha 21 a obce Květnice. V souladu s jeho obsahem budeme o postupu informovat veřejnost. Jsme připraveni nadále propojovat jednotlivé partnery a přispět zkušenostmi s dobrovolnickými realizacemi při okrašlování různých cenných lokalit v okolí naší MČ (zmiňovaná ovocná jižní spojka, Lesní galerie I a II, cvičební prvky pro děti a seniory “v průseku”, arecheostezka Hol a podobně).  Jakoukoli podporu z nejrůznějších stran pro záchranu cyklopěší spojky Rohožník – Květnice sever uvítáme.