Záznam 3. letního setkání nad Metropolitním plánem s Petrou Kolínskou a Petrem Halváčkem

Poslední ze série letních setkání spolků, náměstkyně primátorky Petry Kolínské a Institutu plánování a rozvoje, tentokráte za účasti ředitele Petra Hlaváčka, se věnovalo především zhodnocení závěrů recenzní skupiny Metropolitního plánu. Můžete si je prohlédnout na webu IPR, ještě předtím se podívejte na fotogalerii: http://arnika.org/fotogalerie-a-zvukovy-zaznam-z-posledniho-setkani-spolku-petry-kolinske-a-ipr
anebo si stáhněte zvukový záznam>>>.

zdroj: Arnika.org