Aktuální pozvánky a informace o akcích

Využijme pozvání na množství besed, seminářů, konferencí i kulturních akcí, jejichž tématem je občanská společnost, ochrana a tvorba životního prostředí a udržitelnost života na Zemi!

Sledujte denní Aktuality Otevřených novin: http://otevrenenoviny.cz/

a Kalendárium Otevřených novin: http://otevrenenoviny.cz/kalendar-akci/

a vybírejte 🙂