Anketa/grantová výzva Nadace Partnerství

Nominujte Strom roku 2014 a získejte peníze na ošetření nebo výsadby

Máte chuť udělat něco pro stromy ve svém okolí? Navrhněte do 30. dubna svého kandidáta do celostátní ankety Strom roku 2014.
Anketa je skvělou příležitostí, jak získat finance na péči o stromy. Hlasování mezi dvanácti finalisty je veřejné a zpoplatněné. Jeho výtěžek putuje zpět k navrhovatelům finálových stromů a vy ho budete moci využít k výsadbám, arboristickým ošetřením nebo propagaci (např. vytvoření mapy památných stromů).
Loni se pro tyto účely podařilo vybrat téměř 131 tisíc korun.
Vítězný strom navíc postupuje do prestižní mezinárodní ankety Evropský strom roku.

Nominovat strom je velmi jednoduché. Stačí poslat zajímavý příběh stromu – například pověst, zápisky z kroniky nebo jen vlastní vyprávění. Přiložte také fotografie (nebo obrázky) a základní informace o stromu (druh, stáří, obvod, lokalita, GPS, apod.). Nezapomeňte také uvést, k čemu byste výtěžek hlasování využili.

Přihlášku pošlete do 30. dubna elektronicky na stromroku@nap.cz nebo poštou na adresu Strom roku, Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00. Podrobnosti a inspiraci můžete nalézt na www.stromroku.cz.

Pěkný duben za Nadaci Partnerství přeje
Adéla Badáňová

Nadace Partnerství pomáhá již 23 let lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku a ochranu přírody. Každoročně vyhlašuje oblíbenou celostátní anketu Strom roku, založila tradici Festivalu otevřených sklepů, v Brně postavila vzdělávací centrum Otevřená zahrada určené pro environmentální vzdělávání žáků škol, dospělých i studentů univerzit. 

www.nadacepartnerstvi.cz