Lesní galerie II – otevřeno!

LG II_sobota 22.3.2014, 10h


Děkuji všem, kteří dnes nazuli pohorky a přišli s námi otevřít naučnou stezku Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem do terénu. „Indoorová“ oslava a představení projektu proběhlo už před 14 dny – i s kapelou a recitací – na Vernisáži v sále kulturního domu a v Újezdském muzeu.


Dneškem končí „veřejná“ část realizace projektu, ktarý začal loni 18. března. Zbývají už jen maličkosti – vyúčování, uzavření projektu a sepsání závěrečné zprávy .-)

V Klánovickém lese funguje nová patnáctikilometrová naučná stezka se šedesáti stanovišti a pěti posezeními ( a pětikilometrová první část s třiceti stanovišti z projektu LG I z let 2009-2012), pět informačních tabulí stojí na pěti různých místech v Újezdě nad Lesy, rozebrán je obrázkový kalendář na rok 2014, návštěvníci si můžou listovat krásnou obrázkovou brožurou, která slouží i jako průvodce lesem a Újezdem nad Lesy, Náš Region a Literární noviny přinesly inzeráty a upoutávky na projekt LG II, jsou odvysílány rozhlasové a televizní spoty ČRo Regina a TV Metropol, fungují webové stránky www.lesnigalerie.praha21.cz

Během roku příprav a vytváření celého projektu jsme zažili pár překvapní a situací, které se zdály být neřešitelné. Aby jich nebylo málo, od začátku roku 2014 k nám od Běchovic doputovala Modernizace trati, která se dotkla i Lesní galerie. Na tomto místě děkuji panu Saidovi ze stavební firmy Viamont a Ing.Klofcovi ze Správy železniční dopravní cesty, že nakonec vše dobře dopadá a vedle sebe se vejdou oba projekty – naučná stezka i modernizace trati 🙂


Mám milou povinnost ještě jednou veřejně poděkovat všem, kteří se na přípravě tohoto různorodého projektu podíleli:

Předeím je to hlavní sponzor Ministerstvo životního prostředí, z jehož Revolvingového ( rozvojového) fondu jsme zaplatili 90% nákladů.

Je to Městská část Praha 21 – Újezd nad Lesy, která se podílela povinnou desetiprocentní spoluúčastí při financování projektu.

Z úřadu MČ děkuji především paní Ivě Hájkové, vedoucí Odboru školství, kultury a Místní agendy 21, která byla naším hlavním spolupracovníkem, a panu Martinu Nedvědovi
z oddělení IT, který vytvořil webové stránky.

Poděkování patří i Radě MČ P21 za podporu projektu a správci lesa Lesům ČR za to, že nám umožnili stezku lesem vést.

Děkuji výrobcům jednotlivých součástí projektu. Osvědčili mimořádnou vstřícnost a trpělivost s našimi nápady a doufám, že nakonec je práce na tak střapatém projektu bavila. Jsou to:

-pan Josef Sedláček a firma SEJO, výrobci dřevěného mobiliáře do lesa

-firma Rajan EKO, výrobce intravilánových tabulí z recyklovaného plastu

-pan Jaroslav Zajpt, grafik a výrobce všech krásných cedulí projektu

a tiskárna BETIS – pan Šidák a pan Prosecký – která připravovala a tiskla všechny papírové výstupy projektu.

Velké poděkování patří dětem z prvního stupně Masarykovy ZŠ a jejich paním učitelkám za obrázky a nápady, bez nichž by žádná originální újezdská Lesní galerie neexistovala.


Stejný velký dík patří mým nejbliším spolupracovnicícm paní Evě Danielové a paní Lucii Černé, jejichž energie a fantazie posouvaly projekt kupředu.Grantové peníze splnily svůj účel, projekt je naplněn.

Svorníkem Lesní galerie je to, že se pohybujeme po Přírodním parku Klánovice-Čihadla na katastrálním území Újezda nad Lesy. Smyslem Lesní galerie je ukázat na přírodní bohatství i na to, že v Újezdě je na co navazovat – na historii, na kulturu, na pestrobarevný občanský život.

A především: uvědomit si nesamozřejmou krásu a jedinečnost místa, ve kterém žijeme, a převzít za ně svůj díl odpovědnosti.


Zita Kazdová
spoluautorka a koordinátorka projektu

V Újezdě nad Lesy, 22.3.2014 


o vzniku  Lesní galerie II podrobně v článku     Grantový projekt MŽP – Lesní galerie II


Projekt LG II je financován z Revolvingového fondu MŽP,
za všechny výstupy je odpovědný Újezdský STROM jako příjemce grantu.