Břehová alej v Hradci Králové: petice může být ukončena díky úsilí občanů. Poděkování panu Jaroslavu Hamáčkovi

Pan Jaroslav Hamáček z Hradce Králové ukončil petici “Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků” https://www.petice24.com/a/59849, k níž jsme se přidali a o jejímž průběhu jsme na webu STROMu informovali od roku 2015 ( např. https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/brehovaalejvhradcikralove-pokracovanivr2016).  Je potěšitelné, že tak mohl pan Hamáček učinit poté, co se situace stabilizovala a díky iniciativě občanů nebylo vykáceno víc stromů, než je nezbytně nutné pro obnovu stromořadí. Což se na začátku petice zdálo jako nedosažitelný cíl…

“Pro mne osobně byla tato kauza obrovskou zkušeností, možností seznámit se a komunikovat s velkým množstvím lidí, kteří jsou ochotni opustit svoji komfortní zónu a postavit se za věc, která nepřináší pouze okamžitý prospěch, ale i významný benefit pro budoucnost. Je pro mne velkou nadějí, že občanská společnost mohla před těmi zhruba pěti lety ovlivnit rozhodování úzké skupinky lidí. Za tu dobu jsme se posunuli, ale mám obavu, zda je to úplně žádaným směrem. Občanská společnost dále živoří a je třeba neustálé ostražitosti a každodenní práce na zachování nejen našich zbytků přírody, ale i demokracie. Současná civilizace se dostala za další bod zlomu a v současné podobě není dlouhodobě udržitelná pro hmotný život na planetě Zemi. Proto je každá myšlenka, slovo a čin velmi důležitá v posouvání prahu udržitelnosti.”

Stručné curriculum celého případu:

“Na podzim roku 2013 jsem cestou ze zaměstnání objevil na březích Orlice několik stovek krásných stromů označených oranžovou tečkou určených k rychlému pokácení. Začal jsem zjišťovat informace a mimo jiné jsem se obrátil i na Adama Zárubu jako kontaktní osobu Českého svazu ochránců přírody v Krňovicích. Měl jsem o něm povědomí z dřívější doby jako o člověku, který má velmi kvalitní informace ke káceným dřevinám v Hradci Králové. A jelikož jsem měl obavy z rychlé destrukční akce Povodí Labe, jež bylo dle zjištěných informací správcem těchto našich stromů, založil jsem elektronickou petici „Za zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků“. Díky aktivitám Adama Záruby jako zastupitele města a dalších mých přátel se začaly o podezřelé kácení zajímat sdělovací prostředky. Díky tomu petici během několika dnů podepsalo přes 8000 lidí, kterým není osud zbytků přírody ve městě lhostejný. Nakonec se díky spoustě dalších aktivit velkého množství lidí podařilo většinu z 677 stromů zachovat k našemu společnému prospěchu až do dneška. Mezitím bylo v Hradci Králové samozřejmě pokáceno různými „správci“ tisíce jiných stromů – přírodních klimatizací. Já jsem se od té doby začal pravidelně scházet se skupinou lidí okolo Adama Záruby a dalších zastupitelů a podporovatelů „Změny pro Hradec“. Za tu dobu jsem pochopil, že v Hradci Králové prosazuje nadpoloviční většina v současnosti zvolených zastupitelů zájmy úzkých VIP skupin, často s heslem „budou peníze na další volby“. Proto ta kandidatura i několikaletá práce v komisi místní samosprávy na Slezském Předměstí – pro věc skutečně veřejnou.”

Ještě jednou děkujeme a panu Hamáčkovi, hradecké aleji podél Orlice i uskupení „Změna pro Hradec”, solidárně a velmi rádi držíme palce!
Zita Kazdová za Újezdský STROM