Brigáda s Mary Kay v roce 2019: 222 lip v Klánovickém lese

Podzim a oslava Dne stromů v Klánovickém lese – to jsou brigády s prima partou firemních dobrovolnic a dobrovolníků Mary Kay. Letos jsme dosazovali 222 vzrostlých sazenic lip na mýtinu u trati mezi řídce rostouci přirozeně zakořeněné borovičky. Sázecí den byl 22.10.2019.

Brigádnic a brigádníků bylo 35 dospělých a nepočítaně dětí od miminek v kočárku k šikovným předškolákům. A do party samozřejmě patří pejsci – letos přátelská černá labradorka a drobný fešáček jezevčík.

Jámy pro lipové stromečky musely letos být pořádné a při jejich vykopávání se všichni zapotili. Odměnou byl tradiční piknik a pocit z dobře vykonané práce, kterou připomněly bolavé ruce a záda.

Stromečky a odborný dohled zajistil jako vždy pan revírní Sedláček z Lesů ČR. Skvělé tradiční nástroje sekeromotyky opět zapůjčilo Středisko ekologické výchovy Lesů hl.m.Prahy v milé spolupráci zprostředkované Ing. Sýkorovou-Juřičkovou.

Na úplný zvěr brigády rozvěsil náš předseda Michal Hartman s panem revírním pachové ohradníky, které jsme objednali na ochranu sazenic před okousáním lesní zvěří.

Nejenom k letošnímu Dni stromů se váže naše brigáda. Vzpomněli jsme i Den za obnovu lesa 19.10.2019, jehož se zúčastnilo 31 tisíc dobrovolníků, kteří podpořili snahu Lesů ČR vytvořit lesy pro nové generace. Vysázeli na 162 000 sazenic smíšeného porostu, stavěli oplocenky kolem nové výsadby, odklízeli klest z pasek a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o přírodě od lesních pedagogů.

Byl to prima půlden a jak účastníci, tak tradiční organizároři Michal, Lucie a Zita si jej výborně užili.