Devět lip pro Klánovice

MČ Praha-Klánovice zastoupená místostarostkou Ing. Janou Martinovou vstoupila do jednání s investorem bytového a obchodního komplexu Klánovické atrium a získala vysazení devíti nových lip do veřejného prostoru, včetně pětileté následné péče. Podklady pro jednání poskytnul městské části spolek Újezdský STROM.

Lípy velkolisté, obvodu kmínků 16-18 cm, minimální výšky 220 cm, s kořenovým balem, jedním terminálním výhonem a minimálně pěti kosterními větvemi v koruně vysadí investor na lokality, určené orgánem ochrany prostředí ÚMČ Praha – Klánovice. Termín výsadby je listopad/prosinec 2018. Cena výsadby a následné pětileté péče je 230 000,- Kč.

Výsadbou těchto devíti lip není žádným způsobem dotčena povinnost investora vysadit dřeviny, uložené jako náhradní výsadba ve správních řízeních o povolení kácení v r. 2016 a 2017, vedených pro účely stavby komplexu Klánovické atrium.

Smlouva ze dne 5.2.2018, obsahující dohodu a přílohu č.1, je na žádost Újezdského STROMu veřejná. Předpokládáme tedy, že se brzy objeví na webu MČ Praha – Klánovice. My ji zveřejňujeme pod tímto textem.

Výsledek jednání MČ považujeme za pozitivní krok a doufáme, že bude naplněn ve prospěch životního prostředí a veřejného prostoru v Klánovicích.

Újezdský STROM

Zita Kazdová
6.2.2018

AKTUALIZACE leden 2019: