Aktuální stav a petice “Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků” v lednu 2018

“Vše nejlepší do roku 2018.

Všem, kteří si nepřejí divoké a zbytečné kácení našich dřevin nejen podél řek a potoků sděluji, že podle mých informací začalo po více než 4 letech od začátku našeho petičního protestu kácení části dřevin v této lokalitě.

Doufejme, že nadcházející fáze kácení budou probíhat s maximálním ohledem na dotčené území a zůstane tak v maximální možné míře zachován krajinný ráz této části Přírodního parku Orlice, ale i ochrana nejen chráněných druhů, které jsou na kácených dřevinách závislé…

Vzhledem k tomu, že se nyní pohybuji mimo HK a nemohu tuto situaci zdokumentovat založil jsem na Facebooku otevřenou skupinu “Pro zachování alejí a stromů podél našich řek a potoků…”

Kdo se tedy chce podělit o svoje zkušenosti a foto dokumentaci břehových porostů je to možné v této skupině. Případně pošlete odkaz na můj email.

Tisková zpráva Povodí Labe: http://www.pla.cz/planet/webportal/internet/cs/dokumenty/pestebni-zasahy-podel-orlice-v-hradci-kralove_7685.html

 Jaroslav Hamáček”

historie petice: https://www.petice24.com/a/59849

předchozí informace a podpora na webu Újezdského STROMu: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/nechcemeholebrehyvhradcipodelorlice