Dobrá zpráva z Koloděj 1: náhradní výsadba za dva jasany bude navýšena o izolační živý plot z habrů

Detail žádosti
Vyjádření účastníka řízení Újezdský STROM
Detail z Rozhodnutí – uložená náhradní výsadba ( celý dokument je přílohou této stránky)

Újezdský STROM jako účastník správního řízení se dne 20.3.2019 vzdal odvolání k výše uvedenému rozhodnutí.

“Důvodem je rychle nastupující vegetační období a snaha umožnit provedení povoleného kácení bezodkladně a to i bez ohrožení zahnízdění ptactva a narušení vegetačních cyklů živočichů a okolní vegetace.

Zároveň prosíme o provedení uložené NV v nejbližším vhodném období, nejlépe na podzim 2019. Důvodem naší prosby je snaha o co nejrychlejší rehabilitaci a doplnění zeleně především v místě úbytku.

Podle informací z kolodějskéhu úřadu bude kácení provedeno v týdnu od 25.3.2019.