Dobrá zpráva z Koloděj 2: stav 8 lip u TJ Slavoj zdaleka není ideální, ale stojí za to je ošetřit a prodloužit jejich životnost. Aktualizováno

Detail ze žádosti

Z vyjádření účastníka řízení Újezdský STROM

Detail z rozhodnutí

Děkujeme!Aktualizováno:

Žadatel se proti rozhodnutí odvolal.

Újezdský STROM byl dle správního řádu vyzván, aby se vyjádřil k odvolání. V řádném termínu jsme zpracovali a odeslali vyjádření, v němž podporujeme rozhodnutí prvoinstančního orgánu ochrany přírody.

Konečné rozhodnutí je nyní na MHMP.

ZK, 9.4.2019

DOKONČENÍ

Odvolací orgán vrátil žádost k novému projednání Úřadu MČ Praha-Koloděje. Do spisu byl vložen Znalecký posudek č. 163/19, zpracovaný Ing. Pavlem Bulířem, Ph.D. ze dne 2.9.2019. Na základě doporučení z posudku, včetně typu náhradní výsadby, Rozhodnutím Č. j.: MC P-KLDJ 0159/2020 ze dne 11.2.2020 povolil Úřad MČ Praha-Koloděje pokácení 8 ks stromu – lípa: o obvodech kmene 142 – 166 cm ve výšce 1,3 m nad terénem, dále keře o ploše 1,2 x 6,8 m – ptačí zob na pozemku parc. č. 384 v k. ú. Koloděje. 
Za této situace lze za přijatelnou zprávu považovat uloženou náhradní výsadbu, kterou měla podle původního požadavku žadatele tvořit hradba thůjí. Náhradou lip v ulici V Lipách budou nyní na pozemku TJ Slavoj Koloděje dosazeny alejové javory: