Dotační praxe v Újezdě nad Lesy 2018

Újezdský STROM se z vlastního rozhodnutí opět nezapojil do dotačního programu MČ Praha 21 pro rok 2018 a žádnou žádost MČ P21 nepodal. Újezdský STROM opakovaně nežádá o dotace MČ a přednostně získává finance z externích zdrojů, které peníze z naší MČ neodčerpávají, ale naopak do ní přinášejí. Finanční pomoc MČ P21 spolek od svého založení v r. 2005 využil pouze na nákup spolkového ohniště a na výrobu informační cedule Pétanque, kterou byl dokončen projekt Lesní galerie I, na němž se MČ spolupodílela.

Seznam podpořených subjektů zveřejnil ÚZ 4/2018, škoda, že bez zveřejnění účelu dotace…:

Ke Grantovému programu MČ P21 připomínáme, že z nadějně a transpatrentně rozběhnutého standardu, založeného v r. 2010, se v posledních dvou letech změnilo udílení dotací MČ P21  téměř v karikaturu původního záměru. Neboť mimo grantové řízení a dokonce v průběhu podávání žádostí v oficiálním Grantovém programu MČ P21 mohou subjekty žádat o tzv. individuální dotace, v nichž vedení obce rozděluje částky netransparentně a mimo zastupitelstvem přijatý systém. Viz info na tomto webu 29.6.2017: Individuální dotace MČ P21 – odpověď dle 106

ÚZ 4/2018 zveřejnil též sdělení Rady MČ P21 k praxi “uplácení” spolků a zájmových organizací penězi městského podniku Kolektory Praha a.s., v jehož správní radě sedí Zdeněk Růžička z Hnutí ANO, který byl zvolen starostou Újezda nad Lesy po komunálních volbách na podzim 2014 a po roce byl z této funkce Zastupitelstvem odvolán.

 

K osazení Kolektorů panem Růžičkou viz Otevřené noviny 9.9.2015: http://otevrenenoviny.cz/ujezd-nad-lesy-ovladly-kolektory-praha-a-bavici/

A poslední poznámka k dotacím. Z rozhodnutí Rady MČ se Újezdský STROM nemohl zapojit do dotačního programu Hlavního města Prahy na období 2018/2019 v projektu údržby grantového projektu nivy Běchovického potoka. Rada MČ neudělila spolku souhlas vlastníka, který je nutný pro podání žádosti o dotaci Hl.m.Prahy. Tímto rozhodnutím MČ na sebe fakticky převzala povinnost udržitelnosti o předmětné revitalizované území, protože bez souhlasu MČ, jako vlastníka pozemku, nemůže spolek žádat o žádný externí grant pro toto území, kterým by do MČ přinesl peníze  nad rámec rozpočtu MČ.