Výsledky kontroly LG a Hol v Klánovickém lese v roce 2018. Při kontrole jsme poklidili nejvzdálenější lokality a vyčistili 14 cedulí

Každoroční kontrolu Lesní galerie a stezky Hol jsme letos spojili s mapováním a přípravou pravidelné jarní brigády – XIX. úklidu Klánovického lesa s Újezdským STROMem, naplánované na 7.4.2018.

Roční bilance počmáraných cedulí, které jsou vyčistitelné, je 25 z 90. Jednotlivé “tagy” máme nafocené a zadáváme je do systému TagBust http://tagbust.com/, ze kterého čerpá i Policie při stíhání vandalismu. Vážnější poškození dřevěných nosníků a jejich upevnění s prosbou o opravu ohlašujeme jako vždy výrobci, panu Sedláčkovi.

V rámci mapování v týdnech před brigádou, kterou jsme ohlásili na sobotu 7.4.2018 jako součást celonárodní kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko, provedli dobrovolníci Újezdského STROMu úklid nejvzdálenějších lokalit na modrém a oranžovém okruhu LG II a Hol a ve dvou vlnách též vyčištění cedulí LG I: 11,13,1 a LGII: 12,15,16,17,18,20,32,36,37,55 a 58.


Nejen populární “loupežnické galerka” na Štamberské se tak už v týdnech před 7. dubnem zaskvěla v nepočmárané kráse. Pokud ovšem nepočítáme změny nevratné, jako je posekání, postřílení, podrápání či popálení od zamindrákovaných týpků, kteří se v našem lese také vyskytují a tímto způsobem si asi potvrzují svoji existenci…


“Vedlejšími produkty” pavidelné kontroly je domluva s panem Sedláčkem na postupných opravách dřevěného mobiliáře (herních a cvičebních prvků z r. 2012) v lesním průseku nad kanalizací na stezce LG I. A zmapování zničené lesní cesty Kamenky na hranci újezdského a úvalského katastru. O opravu Kamenky jsme letos znova požádali Lesy ČR a nabídli součinnost, protože nejenom že cesta byla původně jednoduše krásná, ale vede po ní i naučná stezka LG II. První ránu dostala Kamenka při stavbě jirenského vodovodu asi před pěti lety a od té doby to s ní jde z kopce…

Vše je zaevidováno a tedy vzhůru do finále: XIX. úklidu v sobotu 7.4.2018.

ZK 5.4.2018