Ohlédnutí za XIX.úklidem Klánovického lesa s Újezdským STROMem v sobotu 7.4.2018

Den celonárodní počišťovací veleakce Ukliďme svět, ukliďme Česko, naplánovaný na sobotu 7.4.2018, je úspěšně za námi a s ním i v pořadí již devatenáctý úklid Klánovického lesa a přilehlých veřejných prostor s Újezdským STROMem.

Akci jsme připravovali od začátku roku, pokud zrovna nemrzlo, a provedli jsme též “předúklid” nejvzdálenějších lokalit na okruzích LG II a stezce Hol, a čištění cedulí, k nimž bychom se s brigádníky dostávali obtížně. Více v článku

Výsledky kontroly LG a Hol v Klánovickém lese v roce 2018. Při kontrole jsme poklidili nejvzdálenější lokality a vyčistili 14 cedulí

O sobotě 7. dubna se nás na tradičním srazu před Smolíkem v 9:30 sešlo přes dvacet, v průběhu dopoledne se přidávali další brigádníci, takže celkový počet byl 35. Letos jsme zaznamenali především velmi potěšitelný příliv “omladiny” do 20 let, s ještě potěšitelnějším konstatováním, že uklízeli jako draci 🙂

Ve třech skupinách jsme vyčistili les na smyčce busů před Smolíkem, lesní svahy ke Staroklánovické a nejexponovanější části LG II okolo lesní asfaltky “Písková”. Dále celý Blatovský les mezi Staroklánovickou, Čentickou a Pilovskou, včetně okrajů lesa a lesních cest LG I a včetně chronického bince podél peronu ČD na újezdské straně a v lese za Smolíkem. Těžké pytle plné již netříditelného starého skla a jiných odpadů jsme na sběrná místa museli svézt autem. Stejně jako pytle z odpočinkových míst na LG II. Úklidový radius odhadnul náš předseda na 1km2 🙂

Mimo úklid odpadu brigádníci úspěšně vyčistili čmáranice, pod kterými se téměř ztrácely cedule LG I: 2, 3, 7, 27, 28, 29, 30 a cedule pétanque a LG II: 1, 4 a 6.


Na tradičních sběrných místech jsme naskládali 25 pytlů po 120 l, z toho 15 pytlů s běžným odpadem a 10 téměř neuzvednutelných, k tomu rezavé okruží, kabely, 1 kufr, zničené dopravní značení, dřevotřískové desky a různé součástky blíže nespecifikovatelné, celkem 580 kg.

Po práci nás čekaly buřty, opékané na spolkovém přenosném ohništi na Multihřišti v Čentické ulici. K hostině jsme se scházeli tak, jak byl kdo s prací hotov. Musím sebekriticky přiznat, že ačkoli bylo mnoho příležitostí, hodných zaznamenání, fotodokumentace je pro samou práci a organizování letos prachbídná…

V průběhu brigády probíhala plánovaná těžba v Blatovském lese, vzájemně jsme se úspěšně vyhnuli a rozhodně si nekonkurovali…


Potěšilo nás, že k XIX. úklidu s Újezdským STROMem se přidal i “dobrý duch” našeho lesa, pan V. z Újezda nad Lesy, který les pravidelně prochází a vytahuje z něj zasutý nepořádek, který následně předává panu revírnímu.

Potěšilo nás i to, že trojice superpracovitých gymnazistů z Horních Počernic si vybrala XIX. úklid s Újezdským STROMem jako ročníkový projekt.


Všem účastníkům posíláme velké poděkování!


Dále děkujeme panu revírnímu Sedláčkovi a Lesům ČR za tradiční podporu akce.

Děkujeme MČ P21 nákup pytlů a jednorázových rukavic, za zpřístupnění multihřiště s tekoucí vodou a odvoz odpadu ze sběrných míst. Letos byla první várka odvezena tak rychle a ještě v průběhu soboty, že při závěrečné odpolední  “cyklokontrole”  jsem někde mohla zaznamenat už jen prázdné, čisté místo.

Děkuji kolegům Michalovi Hartmanovi a Lucii Rúžičkové z Újezdského STROMu a “emeritnímu” členovi Pavlu Roušarovi za organizaci, zajištění akce i vlastní pomoc s úklidem a čištěním. Zvláštní obliby požívá zejména Lucie, která má na starosti cattering a je tedy osobou, na niž se těší a předcházejí si ji úplně všichni 🙂

Děkujeme také organizátorům celonárodního úklidu “Ukliďme…” Újezdský STROM je již potřetí mediálním patnerem akce a náš XIX. úklid je součástí kampaně pod identifikací 18582: http://www.uklidmecesko.cz/event/18582

ZK, 9.4.2017

AKTUALIZACE:
článek v rozsahu předepsaných 2000 znaků v Újezdském zpravodaji 5/2018 ( poslané fotky se do ÚZ asi nevešly…):