EIA – brzda nebo záchrana? Seminář 2.9.2014

 

EIA 

podpora rozvoje nebo jeho brzda? 

diskusní seminář v úterý 2. září 2014 od 16:00

Praha 1, Novotného lávka 5, Klub techniků, nejspíše místnost č. 319

 

EIA a SEA

v souvislostech připravovaného nového zákona
o posuzování vlivu
na životní prostředí

 

V panelu semináře zasednou představitelé ministerstva životního prostředí, aktivní účastníci EIA a SEA procesu a zástupci nevládních organizací:

 

Ing. Petr Slezák, zástupce ředitelky odboru posuzování vlivů na životní prostředí

a integrované prevence MŽP,

Ing. Dan Jiránek, primátor města Kladno,

Ing. Aleš Ziegler, Zelený kruh,

Mgr. Pavel Černohous, advokát.

 

Pozvána byla také Ing. Jaroslava Honová, ředitelka odboru posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, MŽP, která má v tomto čase jinou akci, ale nevylučuje možnost, že se semináře zúčastní

 

Seminář uvádí a moderuje doc. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., místopředseda STUŽ,

fakulta životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

 

VSTUP VOLNÝ