ETUR 2019 v režii MŽP (za Sobotky přímo pod Úřadem vlády – jako vládní strategie… za babiše pouze rezortní “úchylka”)

Vážení příznivci udržitelného rozvoje,

ode dneška je otevřena registrace akcí do Evropského týdne udržitelného rozvoje, který se letos již po páté koná na přelomu května a června. Jeho cílem je dát najevo, že chceme a můžeme žít ve společnosti, která bere ohledy své okolí a na ty, kteří přijdou po nás.

Během týdne od 31. května do 5. června, se budou konat přednášky, diskuse, exkurze, výstavy, či sousedská setkání atd. Pozvánky na všechny akce najdou zájemci na webu www.tydenudrzitelnosti.cz. Zde si zároveň organizátoři mohou do ETURu zaregistrovat vlastní akci. Aby se mohlo zapojit co nejvíce akcí, je možné registrovat také akce, které spadají do období 25. května až 10. června. Česká republika je během ETURu tradičně jednou z nejaktivnějších zemí v Evropě. V loňském ročníku se registrovalo 92 udržitelných akcí a aktivit.

ETUR cílí také na školy a vzdělávací instituce. Pro pedagogy a vychovatele je připravena speciální sekce na webu, kde jsou k dispozici nejrůznější metodiky pro učitele z oblasti environmentální výchovy. Více na adrese: https://www.tydenudrzitelnosti.cz/pro-skoly/. Chcete-li se se svými svěřenci zapojit do ETURu, ale nevíte jak, není nic jednoduššího než jít na www.tydenudrzitelnosti.cz, vybrat si z nabídky kvalitních materiálů a uspořádat ve třídě či celé škole speciální program na jedno z mnoha zajímavých témat udržitelného rozvoje!

Evropský týden udržitelného rozvoje (ETUR) je celoevropský festival akcí, které propagují myšlenky udržitelného rozvoje a spolu s ním i organizace a jednotlivce, kteří udržitelným rozvojem žijí. Každoročně se ho zúčastňují desetitisíce lidí po celé Evropě. V Česku jej zastřešuje Ministerstvo životního prostředí, které v rámci ETURu nabídne vlastní zajímavé akce. Budeme rádi, když se letos zapojíte také a předáte informace dále případným zájemcům!

S přáním hezkého dne,

Mgr. Natália Stanová
oddělení udržitelného rozvoje / Sustainable Development Unit
odbor politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje / Department of Environmental Policy and Sustainable Development

Ministerstvo životního prostředí / Ministry of the Environment
Vršovická 1442/65 – 100 10 – Praha 10
tel.: +420 267 123 005
e-mail: Natalia.Stanova@mzp.cz web: www.mzp.cz