Hlasování již zítra!

Vážení přátelé a příznivci Klánovického lesa,

potvrzuji, že náš les je na programu 24. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy,
které se koná dne 28. 2. 2013 od 9,00 hod
v zasedacím sále radnice, Mariánské nám.2, Praha1

Hlasování o osudu našeho lesa je v programu zasedání jako:
bod 12, č.1482, k návrhu na vydání změny Z – 1733/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy – Praha – Klánovice, Klánovický les

celý program najdete na:
 http://www.praha.eu/public/57/6e/b/1487392_321835_ZZ.PRG._24.ZHMP.pdf

Kdo můžete, přijďte!
Náš les je v právu, ti, kdo o jeho záchranu osmým rokem usilují, jsou v právu
– svou přítomností to zastupitelům připomeneme.


S pozdravem a nadějí,
Zita Kazdová, Újezdský strom o.s.