Hospodaření v Klánovickém lese v r. 2016

Klánovický les je převážně lesem státním, ve správě Lesů ČR. Je lesem zvláštního určení, v němž se hospodaří podle desetiletých Lesních hospodářských plánů. Hospodaření v našem lese pohledem Klánovického zpravodaje 1-2/2016 najdete v Otevřených novinách zde: http://otevrenenoviny.cz/56890-2/

Další informace, včetně mapy letošního kácení a aktuálního Plánu péče z r. 2012 a připomínek Újezda nad Lesy najdete zde: http://otevrenenoviny.cz/pripravme-se-na-kaceni-v-klanovickem-lese-v-r-2016-podle-plan-pece-pro-obdobi-2013-2022/