Újezdský STROM obnovil žádosti o účast ve správních řízeních

Dne 9.2.2016 jsme obnovili žádosti o účast spolku Újezdský STROM ve správních řízeních, v nichž jsou dotčeny zájmy ochrany přírody. Jako každoročně jsme žádosti odeslali datovkou spolku k rukám tajemníka na ÚMČ P21a na ÚMČ Praha – Klánovice a též  na OŽP MHMP.

Pro pořádek doplňuji, že jsme se v prosinci 2015 řádně ozvali na výzvu pana Voříška z ÚMČ P21, zveřejněnou na webu obce ( a posléze i ve Zpravodaji) o aktualizaci údajů v databázi. A světe div se – ze všech újezdských spolků, jichž aktivních je hodně přes 20, byl Újezdský STROM jeden z pouhých čtyř(!) spolků, které na výzvu zareagovali a své aktuální údaje MČ poskytly. Nebylo nám to ale nic platné, údaje na obecním webu úřad neaktualizoval. Proto jsme obratem reagovali na výzvu tentokrát paní Ponicové v únoru 2016 a aktualizované údaje jsme vyplnili do tabulky v mailu. A od 18.2.2016 jsou spolkové údaje na obecním webu aktualizovány, pouze výroční zprávy v příloze chybějí, což jsem si původně přála. Děkujeme. Újezdský STROM na webu MČ P21 v sekci Témata/Spolky: http://www.praha21.cz/spolky/ujezdsky-strom

A na závěr “úředního výčtu” uvádím info, že Újezdský STROM  letos nebude podávat žádnou žádost v Grantovém systému MČ P21 pro r. 2016.