Klánovická spojka – požadujeme posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Dnem 26.6.2019 skončilo veřejné připomínkování záměru Klánovická spojka v procesu zjišťovacího řízení o dopadech stavby na životní prostředí EIA, kód záměru STC2221. Následovat bude vyhodnocení připomínek  (Krajský úřad Středočeského kraje) a rozhodnutí, zda bude stavba posuzována ve “velké EIA”, tedy podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Klánovická spojka, neboli dálniční přivaděč, plánovaný mezi Šestajovicemi a Klánovicemi – souhrnné info v Otevřených novinách v rubrice Téma-Doprava-Klánovická spojka: https://otevrenenoviny.cz/category/tema/klanovicka-spojka/

Poděkování za mimořádnou aktivitu posíláme spolku Šestajovice pro život: https://www.sestajoviceprozivot.cz/

Po prostudování podkladů zaslal spolek Újezdský STROM v řádném termínu připomínky, jejichž shrnutím je:

Náš spolek je tak ve shodě s názorem nejen šestajovického spolku, ale též MČ Praha – Klánovice a v zastřenější podobě též obce Šestajovice. Všichni dotčení požadují řádné projednání v tzv. velké EIA.


Celé vyjádření Újezdského STROMu: