Při pokračující rekonstrukci újezdské hasičárny nejsou chráněny dřeviny na stavbě. Žádost Újezdského STROMu o nápravu. Aktualizováno

Dne 15.7.2019 zveřejnila MČ P21 na obecním webu informaci o pokračující rekonstrukci újezdské hasičárny.

V souvislosti s pokračující stavbou jsme byli místními sousedy informováni, že stromy nejsou v průběhu stavby nijak chráněny. Situaci jsme tedy zdokumentovali – foto je z 18.7.2019. Náležitou ochranu nemá ani památná lípa…

Dne 22.7.2019 jsme proto odeslali datovkou k rukám tajemnice ÚMČ P21 Ing. Zátkové oznámení o chybějící ochraně dřevin a žádost o bezodkladnou nápravu:

Odpověď zveřejníme, jakmile ji dostaneme. A rádi zveřejníme i informaci o nápravě stavu.

ZK, 22.7.2019

AKTUALIZACE 26.7.2019 odpověď MČ P21, Odbor životního prostředí a dopravy:…odpověď by tu byla, dosti marná… že třeba “sledováním” nastane náprava stavu…?

AKTUALIZACE srpen/září 2019

8.8.2019 jsme dostali informaci z terénu, že se “nějaké bednění” okolo stromů objevilo. Stav s novým bedněním kmenů je vyfocen 1.9.2019. Stavební materiál je stále uložen na kořenových nábězích a půda je stavebními pracemi zhutněna.

Poškození stromů se projeví třeba za rok, za tři roky. Kdo si pak vzpomene na příčinu? My ano a vše zde dokumentujeme.ZK, července, srpen, září 2019