Změny na stanovišti č. 8 Lesní galerie I

Stanoviště č. 8 na sezce Lesní galerie I je v poslední době opakovaně zavaleno bincem. MČ P21 přestala plnit svůj závazek na úklid stanoviště a výměnu koše – závazek viz zápis ze schůzky MČ-LČR-STROM dne 27.5.2015. Zápis byl dne 11.6.2015 zveřejněn na obecním webu a je přílohou informace na stránkách Újezdského STROMu:

Schůzka Újezdský STROM – Lesy ČR – MČ P21. Konečně!

Od r. 2018 proto stanoviště uklízí dobrovolníci z Újezdského STROMu a odpad likvidují ve vlastních popelnicích, viz např:

Binec u odpočívadla č.8 na LG I uklidil Újezdský STROM

Při dnešním úklidu se dřevěný odpadkový koš, který v minulosti zažil vypálení, rozlámání a posprejování a který jsme vždy opravili, zcela rozpadnul.

V polovině letošního července jsme také  zaznamenali, že ze stanoviště zmizela lavička (majetek LČR). V nejbližším okolí jsme ji nenašli, považujeme ji tedy za ukradenou.

Cedule “U mloka skvrňáka” zmizela už na jaře.Dnes jsme tedy opět nahradili zničenou ceduli LG, binec uklidili a pytle i s rozpadlým košem odvezli k likvidaci svépomocí.


Stanoviště je uklizené a zůstává bez lavičky a bez koše. Informovali jsme pana revírního, ale po vyhodnocení stávající situace s nespolupracující MČ a permanentními útoky starosty Samce proti Újezdskému STROMu jsme Lesy ČR o nový mobiliář již nežádali.Pro připomenutí: lavičky, koše a ptačí budky na “mimrovce” – hlavní pěšině k nádraží, která se od r. 2012 stala též součástí naučných stezek Lesní galerie, věnovaly újezdským občanům v roce 2007 Lesy ČR na základě spolupráce s Újezdským STROMem.


ZK, 22.7.2019