Informace Újezdského STROMu pro ÚZ 7-8/2019 na spolkové nástěnce

Článek vyšel v ÚZ 7-8/2019 pod redakčním názvem “Ze spolku Újezdský STROM” a redakčním dovětkem: “Vyjádření k názorům Újezdského STROMu naleznete na webu www.praha21.cz.”

A světe div se, předpovídané vyjádření starosty MČ P21 se na obecním webu skutečně objevilo (s datem 2.7.2019, aby to bylo JAKO “až poté, co zpravodaj vyšel a starosta si článek přečetl”), v oblíbené sekci Uvádíme na pravou míru, jíž máme tu čest opakovaně plnit a to víceméně exklusivně:

kde je zveřejněno i kompletní znění rozhodnutí hl.m.Prahy o podjatosti naší MČ.

A jako vždy – děkujeme MČ, jmenovitě panu starostovi Samcovi z ODS za reklamu pro Újezdský STROM. Málokdo to pro nás dělá s takovým zápalem jako on.