Podjatost starosty Samce (ODS) a tím automaticky celého úřadu MČ P21 ve věci kácení topolového stromořadí na Starokolínské je potvrzena

Pro připomenutí zde zopakujeme stručné shrnutí dosavadního vývoje záměru MČ P21 vykácet topolovou alej na Starokolínské, která plní funkci izolační zeleně pro sportoviště II. stupně MZŠ v Újezdě nad Lesy, únor – květen 2019:


1. v únoru 2019 oznámila MČ P21 zahájení správního řízení o kácení 9ti topolů z řady 32 stromů. Ostatní jako “podměrečné” zamýšlela vykácet bez správního řízení.

2. Újezdský STROM se odvolal proti vydanému rozhodnutí, především proti chybnému rozdělení topolové aleje na stromy podléhající řízení a na stromy tzv. podměrečné, čímž MČ P21 oslabila ochranu stromů i povinnost adekvátní náhrady

3. starosta Samec uzavřel zastávku MHD a chodník podél školního plotu, aniž by MČ provedla řádnou a standardní péči na suchých větvích a zajistila zprovoznění zastávky MHD pro občany

4. na oficiálním webu a fb MČ P21 se zástupci vedení obce a úřadu opakovaně vyjadřují k probíhajícímu správnímu řízení a zpochybňují názor a věrohodnost účastníka řízení Újezdský STROM. Před odevzdáním spisu nadřízenému orgánu provádí MČ P21 nestandardní kroky v zásahu do již uzavřeného spisu.


5. rozhodnutí odvolacího orgánu MHMP v březnu 2019 potvrzuje, že řada předmětných topolů je stromořadí, uvádí výčet pochybení MČ P21 a doporučuje další postup

6. na základě tohoto rozhodnutí ukončuje MČ P21 řízení o kácení 9ti topolů a zahajuje nové řízení o kácení celého topolového stromořadí

7. Újezdský STROM je opět jediným osloveným účastníkem, který v novém řízení zastupuje veřejnost. Na základě dosavadního postupu MČ a oficiálních vyjádření představitelů MČ podal Újezdský STROM námitku podjatosti.
Nové pokračování v květnu/červnu 2019:

8. nadřízený správní orgán MHMP v květnu 2019 potvrdil podezření podjatosti, vyloučil starostu Samce a tím automaticky celý úřad MČ P21 ze správního řízení a doporučil úředním osobám zdrženlivost v mediálním projevu a zachování nestrannosti a profesionality. Vedení správního řízení o kácení topolové aleje v Újezdě nad Lesy bylo proto MČ P21 odebráno a bude vedeno na Úřadě MČ Praha 22.


Z osmnáctistránkového rozhladu MHMP níže uvádíme obsáhlý závěr, celý dokument je v příloze této stránky.