Klánovická spojka – připomínky veřejnosti v procesu EIA do 19. dubna 2021. Souhrnné info na webu Klánovic

Klánovická spojka je jedním z megaprojektů v našem okolí, ve kterém se náš spolek angažuje. Připomínkami a námitkami, zaměřenými na kvalitu veřejného prostoru a životního prostředí.

Aktuálně připravujeme připomínky dokumentace EIA, ke kterým byla veřejnost vyzvána.

Dokumentace je zveřejněna v Informačním systému EIA na portále cenia.cz

Název záměru: Klánovická spojka
Kód záměru: STC2221
Termín pro zaslání vyjádření: 19. 4. 2021

Shrnutí předchozího:

Proces byl zahájen v roce 2019, toto jsou naše informace z července a srpna 2019:

Dálniční přivaděč Klánovická spojka má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona

Klánovická spojka – požadujeme posouzení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

DOPORUČUJEME
souhrnné informace k záměru “Klánovická spojka” na webu MČ Praha-Klánovice:

 a aktuální shrnutí v Klánovickém zpravodaji 4/2021: