Klánovický les po pěti letech

28.2.2013 byl hlasováním zastupitelstva Hl.m.Prahy změněn územní plán v Klánovickém lese tak, že se plocha lesa a přírodní rezervace, jíž dlouhých osm let hrozila stavba golfového areálu společnosti FGRP, vrátila zpět jako plocha lesní, která stavbu hřiště a jeho zázemí včetně parkovišť, ubytovacích zařízení a ostatních pomocných ploch, prakticky nepřipouští. Skončila nejdůležitější etapa předlouhé a nebezpečné “causy Klánovický les”, kterou s námi sdílely spolky a stateční, neúnavně aktivní občané, pomáhající jednotlivci v samosprávách a státní správě, média, skvělí přírodovědní odborníci i mnohatisícová veřejnost.

Mladé borovice hned vedle golfové klubovny, které měly být vykáceny a místo nich osazeny herní prvky, jsou dnes třímetrové a mají se k světu. Plot, jímž byl neoprávněně připlocen pruh lesa na jižní straně “cvičné louky” byl odstraněn. Klubovna, kterou společnost FGRP načerno rekonstruovala a poté se snažila stav zlegalizovat pomocí falešného stavebního deníku, jako černá savba stále nemá kolaudaci.

Uschly poslední ze zbývajících stromů, ponechaných na “cvičné louce” na jižní a východní straně klubovny. Proč?

Původní lesní terén tam byl totiž přeměněn na ono “lesní” golfové hřiště. Tedy odvodněn, vyhrabán, remodelován a vysypán umělými vrstvami, na vrchních pár centimentech ozdoben trávníčkem, vyžadujícím neustálé hnojení a zálivku. Desítky tehdejších dubů a borovic byly vykáceny “legálně” v nejrychlejším správním řízení všech dob, kdy se klánovická státní správa bez zaváhání podřídila tlaku nadřízeného orgánu z Magistrátu a nad vším vládla tehdy všemocná ODS primátora Pavla Béma.  Poslední mohykáni na cvičné louce – smrk a břízy – v takto “přírodně upraveném terénu” nyní tedy následovali své kolegy, odumřelé již v průběhu posledních pěti let.

Kdo zpětně spočítá všechny ztráty, které plán na “transformaci lesa” v golfový areál přinesl, aniž by byl v plnosti realizován? Mrazí při pohledu na ty žalující souše. Takhle by býval mohl dopadnout celý golfem zasažený les…

Přechozí podrobná zpráva k usychání stromů na cvičné louce 2013- 2015
na našem webu: Prozíravost je lepší než pozdní lítost


Dobrou zprávou je to, že se u příležitosti pětiletého jubilea Klánovického lesa opět sešla “lesní parta”. Naposledy jsme se takto viděli v roce 2016, kdy jsme vlastně poprvé vydechli a dokázali se ohlédnout za společně prožitými těžkými roky s naším lesem, viz: Klánovický les tři roky poté

Ale nijak přehnaně jsme neslavili. Před námi je další práce, další dny, týdny a možná měsíce, které budeme muset našemu lesu intensivně věnovat. Rada MČ Praha – Klánovice vedená starostou MUDr. Polákem (ODS) totiž opět uvažuje o kusu lesa jako o vhodném místě pro vykácení, odvodnění a stavbu  – tentokrát odstavného parkoviště. Klánovický golf je možná minulost, ale způsob uvažování o hodnotě lesa a přírody vůbec je – bohužel – zpátky.

Na té fotce vypadáme podivně “prostorově rozprostraněně”, ve skutečnosti nám to sluší mnohem víc 🙂
Zorka, Boris, Zita, Pavel, Karel, Giuseppe a Petr Svoboda. Petr Urban, Václav, Michael, Jarka, Jarmila a Jana tentokrát dorazit nemohli. Však se nescházíme naposledy… :-))

Zita Kazdová, Újezdský STROM
28.2.2018