Kontroly a opravy Lesní galerie I_2014, 2015

V březnu 2015 jsme provedli druhou generální kontrolu stavu naučné stezky Lesní galerie I.
Během roku stezku dále kontrolujeme a evidujeme nová poškození.

Opravy a údržbu lesního mobiliáře naučné stezky provádějí dobrovolníci z Újezdského STROMu a výrobci LG I na vlastní náklady.

.

První celková kontrola měla datum 26.5.2014. Jejím výsledkem byl dlouhý seznam nutných oprav, v nichž vévodila nová upevnění / betonování  15ti tabulí naučné stezky, a čištění 16ti cedulí vandalsky posprejovaných a počmáraných. Opravy byly provedeny během první poloviny června 2014 a na chvíli se LG I zaskvěla v původní kráse. Nové čmáranice pak byly v průběhu roku ještě několikrát odstraňovány a tři rozmlácené a rozlámané cedule – č.1 divočák, č. 2 liška  a č.12 sojka – byly opakovaně opravovány či nahrazeny novými. Marně…

2.generální kontrolu jsme provedli 17.3.2015, opět jsme nafotili a popsali zjištěný stav a zadali opravy: pět oprav kotvení a jedna oprava odtržené tabule, 11 cedulí na vyčištění, přičemž některé potřebují i opravu odlámaných a odpáčených částí. Stanoviště č.1 divočák, č. 2 liška, č.12 sojka, k nimž přibylo ještě č. 3.slepýš, jsou opět bez cedulí…

V rámci kontroly jsme též Lesům ČR nahlásili dosluhující lavice a odpadkové koše, o což jsme byli správci lesa požádáni.

Lavičky, zastřešená sezení a odpadkové koše jsou majetkem Lesů ČR a podél lesních cest je lesáci umístili na žádost Újezdského STROMu v r. 2007. V období 2009 – 2012 byly doplněny v rámci postupně budované sportovně-odpočinkové zóny v lesním průseku nad blatovskou kanalizací a naučné stezky Lesní galerie I, kterou Újezdský STROM vytvářel společně s Masarykovou ZŠ a místními dobrovolníky.

Generální oprava LG I v r. 2015:
4.5.2015 byly vyčištěny evidované čmáranice na cedulích č. 4, 6, 7, 8, 18, 27, 28, 29, 30 a na vstupu C. Doplněno o odstranění nových nápisů na cedulích č. 22, 23, 24 a 25.
Podle domluvy s Újezdským STROMem čištění provádí dobrovolně a na své náklady grafik p.Jaroslav Zajpt s rodinou. Nyní se domlouváme na způsobu opravy cedulí s odlámanými rohy. Cedule ohořelé opravit nejdou a nejde ani vyčistit loňská čmáranice na č.9 Čolek.
Mezi provedenou opravou a jejím zapsáním jsou již cedule LG I znova počmárané. To je vizitka návštěvníku našeho lesa a uživatelů toho, co jiní sousedé pro veřejné užívání vymýšlejí a realizují. Lesní galerii opravujeme na vlastní náklady jednou v roce. Pokud tuto dobrovolnou práci mnoha lidí jednoduše zničí nějaký zamindrákovaný hlupáček, nebo se zlým úmyslem nějaký zlojed, pak to, vážení přátelé, zůstane již zničené.

Částečná kontrola + doplnění čtyř cedulí LG I dne 21.7.2015
Zkontrolováno 22 stanovišť LG I, 13 vykazuje nové poškození: č. 26 potřebuje recementaci kotvení, ostatní jsou po generální opravě, provedené v květnu, nově počmárané, olámané a ohořelé. Dřevěné tabule č. 2 a 3 jsou popsané hákovými kříži… Fotodokumentace založena.
Pomocí nastřelovací pistole jsme k dřevěným tabulím upevnili kopie cedulí 1 Divočák, 2 Liška, 3 Slepýš a 12 Sojka. Jedná se o zatavené papírové kopie velikosti A3, které vyrobila tiskárna Betis na náklady Újezdského STROMu.