Újezdský STROM se ohradil proti útokům starosty Růžičky

Dne 13.4.2015 jsme poslali Radě MČ Praha 21 dvě oficiální stížnosti. Na starostu Újezda nad Lesy Zdeňka Růžičku a na šéfredaktora Újezdského zpravodaje Vojtěcha Varyše. Obě se vztahují k článku pana Růžičky, který redaktor Varyš zveřejnil na titulce Újezdského zpravodaje 4/2015. Článek veřejně napadá a křivě obviňuje Újezdský STROM a újezdské dobrovolníky za nepořádek, který má ve skutečnosti uklízet MČ. Článek je napsán mimořádně bulvárním způsobem, každá jeho věta je cílena jako urážka. Ostatně posuďte sami  – foto najdete na konci článku, ÚZ 4/2015 na webu obce: http://dms.praha21.cz:8080/share/s/n376N06sSRSFuGCgP-NdhA

Nejenom že se pan Růžička nenamáhal zjistit skutečný stav věcí, že totiž inkriminované koše má uklízet MČ a to zejména kvůli nikdy neuskutečněným dohodám, které Újezdský STROM inicioval a na které nikdy nereagoval vedoucí OŽPD Ing. Březina. Úvaha pana Růžičky, zda “má takový újezdský spolek nějaký přínos pro nás Újezďáky” vypovídá o myšlenkových pochodech silně zavánějících xenofobií  i prachsprostou hloupostí.
 A ne dosti na zveřejnění urážlivého a nepravdivého článku, pan Varyš navíc nezveřejnil pozvánku na XVI. úklid Klánovického lesa, kterou jsme mu řádně poslali a on její příjem potvrdil. Takže – v Újezdě už je líp! nebo ne?

V příloze je  text obou stížností. Otevřený dopis starostovi odeslaný dne 13.4.2015 redaktorovi Varyšovi do ÚZ 5/2015 budeme publikovat  až po jeho uveřejnění v ÚZ 5/2015.

ZK