Lesní galerie v průseku dokončena. Cedule “pétanque” je hotová.

V listopadu 2015 jsme splnili poslední “zakázku” Lesní galerie I z let  2009 – 2012 a k přírodnímu hřišti pétanque v lesením průseku jsme instalovali novou ceduli. Jsou na ní uvedena především stručná pravidla Pétanque pro každého, obsahuje ale  též informace o smyslu a správném využití cvičebních prvků, které jsme v průseku vybudovali v r. 2012. Texty jsme doplnili o populárně zpracovaný apel na zachování pořádku v lese a přijetí vlastní zodpovědnosti za své okolí. Pro tento účel jsme použili výňatek z delšího článku Dr. Jeronýma Klimeše “Staňte se šťastnými majiteli lesa”. Za článek i svolení s použitím autorovi děkujeme! Ceduli jsme mohli vytvořit a instalovat díky dotaci z grantového systému MČ P21 pro rok 2015. Děkujeme.

Vzhledem ke zpoždění při vyhlašování výsledků grantového řízení 2015 jsme nestihli předpokládaný termín instalace cedule přede Dnem sousedů s turnajem petanque 2015. Turnaj úspěšně proběhl i s improvizovanou „ cedulkou“ – o přípravě cedule z grantu MČ P21 jsme vyvěsili informaci na (zatím prázdnou) dřevěnou tabuli a na web Újezdského STROMu: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/naseaktivityvtydnuurzitelnosti2015

Abychom mohli použít zamýšlený kvalitní materiál a vešli jsme se do přidělené snížené dotace, rozhodli jsme se výrobu cedule pétanque spojit s výrobou cedulí jiného projektu – ve větším množství jsme tak dostali výhodnější cenu. Dalším úsporným opatřením bylo to, že podklady ( texty a fotky) a základní grafický návrh připravila a grafikovi dodala koordinátorka projektu. Platbu za telefon a kancelářské potřeby jsme uhradili ze svého. Zvýšil se tak podíl dobrovolné práce a spoluúčasti spolku z předpokládaných 900,- Kč na 1720,- Kč. Definitivně jsme se tak vešli do ceny 3390,-Kč za profesionální dokončení grafického návrhu, materiál, tisk, výrobu a instalaci v terénu.

Výroba a instalace cedule na předem připravený dřevěný nosič z r. 2012 se uskutečnila v listopadu 2015.

Cedule se nachází v veřejném prostoru naučné stazky Lesní galerie I. Slouží jak hráčům pétanque, tak pravidelným i svátečním návštěvníkům stezky, která je v této části denně využívána zejména rodiči a prarodiči s dětmi, školními družinami a MŠ i seniory na pravidelných vycházkách.

Slavnostní „křest“ cedule se uskuteční v sezoně 2016, nejpravděpodobněji při třetím ročníku Sousedského turnaje na Den sousedů 2016.

Žádost o dotaci v Grantovém řízení MČ P21zpracovala a podala koordinátorka dne 2.2.2015. Na celý projekt Dokončení stanoviště petanque na stezce Lesní galerie v programu “Sportovní aktivity” jsme žádali 4520,- Kč s předpokládaným dobrovolnickým podílem 900,-Kč. Z Grantového programu MČ P21 jsme získali 3390,-Kč a dobrovolnickou spoluúčast jsme zvýšili  na 1720,-Kč.

Lesní galerii I, která je nyní kompletní, slavnostně otevřel starosta Pavel Roušar společně s dětmi – autory obrázků – 14.5.2012 v rámci připomenutí Dne Země v Újezdě nad Lesy. Podrobně: https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/lesnigalerie-otevrenodenne

Zita Kazdová, koordinátorka projektu, 2.12.2015

Ke grantu dokončujeme závěrečnou zprávu, do ÚZ 1/2016 byl dne 9.12.2015 odeslán příspěvek, který je medializací i projektu “pétanque”:

15.12.2015 jsem datovkou odeslala Závěrečnou zprávu s předepsanými přílohami 1 – 4 k rukám pí Ponicové, MČ P21.