Lípy na Václaváku: pokračování salámovou metodou

Otazník v nadpisu článku z letošního léta  Anabáze lip na Václavském náměstí. Jsme u šťastného konce?
byl – bohužel – namístě. Anabáze neskončila a šťastný konec je v nedohlednu.

Řízení o kácení pokračuje
Zpráva ČTK z 19. 6. 2020 o tom, že pražský magistrát při rekonstrukci spodní části Václavského náměstí nepokácí lípy, které měly podle původního plánu nahradit nové vzrostlé stromy, byla na okamžik určitou mediální senzací. Ale rychle se změnila v obvyklou mlžnou kaši, o které už zpravodajské agentury nepíší, v které se brodí už jen ti nejzarytější účastníci nekonečných správních řízení. Správních řízení, která se ohýbají pod tlakem politických a stavebních zájmů – až povolí.

Salámová metoda
Prozatímním výsledkem tohoto procesu, v tomto konkrétním případě lip na Václaváku, je zavrženíhodná SALÁMOVÁ METODA, v níž úřad ochotně sekunduje investorovi. Salám na Václaváku spočívá v následujícím:
podjatost úředních osob nebyla potvrzena a řízení na Praze 1 se opět rozjelo.
Už se nemluví o 45 stromech, řízení “se zúžilo” na stromů osm. Je to přesně osm lip, které rostou v pravé dolní části Václaváku při pohledu od koně. Přesně osm lip, vedle kterých již začaly stavební práce “revitalizace náměstí”, včetně betonování van pro výsadbu stromů podle nezměněného plánu – tedy asi metr od těch stávajících. Ostatní stromy v části se stavbou byly někdy na podzim pokáceny jako “havarijní”(sic!), bez správního řízení a tedy i bez náhrady. Níže je detail z vyrozumění o pokračování řízení, které má datum 9. 11. 2020:

Součástí oznámení o pokračování řízení je i doporučení státní správy Prahy 1, které se zcela vymyká správnímu řádu o řádném ohledání na místě – tedy ohledání s příslušným úředníkem, zástupcem investora, účastníky a přizvanými znalci:Stromy rostou na veřejně přístupném místě a všichni účastníci řízení mají možnost se seznámit s jejich stavem”.

Pokračování salámu?
Jak to celé asi bude pokračovat… stavba se posune od čtverec dál a zažádá o vykácení dalších 6, 8, 10… stromů. A tak dál, až do té doby, než dosáhne původního záměru zbavit se všech současných lip na Václaváku. Poněkud černý scénář. Že stále prochází je dědictvím 90. let a bémovy Prahy a ostudou Prahy současné.

Co se dá dělat v takovémto (ne)právním prostředí?
Proti přesile úřadu Prahy 1 (k dokreslení – po nadějném, občanském výsledku v komunálních volbách 2018 proběhl na Praze 1 jakýsi politický puč a Prahu 1 opět ovládla ODS společně s ANO)? Proti stavební lobby a maximální vůli uskutečnit starý plán na “nový” Václavák? A to za mlčení Magistrátu a umlknutí i nesmělých hlasů na obranu nebohých lip? Inu to, co vždycky – bojovat až do konce.

Jako účastníci řízení jsme teď ve fázi, kdy jsme odeslali svá vyjádření a žádosti o doplnění řádných úkonů ve správním řízení. O zanedbaném stavu lip a jejich černém “havarijním” kácení je informována ČIŽPka. Můj velký obdiv má Ing. Marie Jelínková ze spolku Tilia Thákurova. Její houževnatost a právní znalosti jsou pro obyčejné spolkaře nedosažitelnou metou.

Stromy na Václaváku
Pro člověka, který Václavským náměstím jen prolítne z bodu A do bodu B, jsou zdejší stromy skoro neviditelné. Nevnímá je. Ale zkuste se zastavit a podívat se na ně pořádně. Uvidíte výsledek desetiletí nepéče, zanedbávání, poškozování, otřesně zdeformovaných korun třeba kvůli navěšení cetek… Výsledek lhostejnosti nás všech. Přesto ty stromy rostou a umožňují nám existenci na rozpálené, nehezké a obrovské ploše tzv. prvního náměstí v zemi.

Řešením není vykácet tyto svědky našeho selhávání a na holé ploše začít znova a “lépe”. Řešením je stromy ošetřit, zakomponovat je do všech plánů na renovaci náměstí a posílit stávající dřeviny o řady dalších. A konečně se starat o to, v čem žijeme, a řádně pečovat o každý strom a přírodní prvek (nejen) ve městě.

Zita Kazdová, prosinec 2020