Ohlédnutí za rokem 2020. Aktivity STROMu v době pandemie

Rok 2020 byl a je podivný. Způsobem, který byl dosud pro současnou společnost neznámým. Prakticky celý svět byl zaskočený rychle se šířící “čínskou chřipkou”, způsobenou infekcí SARS-CoV-2. Naše aktivity ve prospěch prostředí, v němž žijeme, k podpoře veřejného prostoru a k ochraně přírody ale neustaly ani v tomto podivném roce 2020.

Nouzový stav, který česká vláda vyhlašovala, rušila, opět vyhlašovala a prodlužovala od časného jara 2020 (zatím) do ledna 2021, i s oním “letním mejdanem”, kdy oficiálně padla všechna nařízení v ČR a lid byl vybídnut k bakchanáliím, se negativně podepsal na komunitním a občanském životě. Zároveň tím rychleji a ve skrytosti pokračovaly kontroverzní záměry nového stavebního zákona, zákona o odpadech, a desítky úprav zákonů a vyhlášek týkající se vody, půdy, krajiny, ovzduší, energetiky – a co byste řekli? Pokaždé “tak nějak” v neprospěch životního prostředí a udržitelné buducnosti.

Jásavé hlasy v době jarní pandemie o tom, jak si příroda odpočine při utlumení dopravy, výroby a obchodu, a jak si všichni uvědomíme, co je v životě skutečně důležité, byly záhy zkorigovány realitou. Nemalá část obyvatelstva se uchýlila k vymýšlení, sdílení a rozšiřování pozoruhodných bludů o čemkoli. Část vymýšlela a poté úspěšně aplikovala metody, jak ohnout a obejít jakékoli nařízení. Bohužel i opatření rozumná, která navzdory vládnímu chaosu a nedůvěryhodnosti, sami sobě ukládali a dodržovali myslící občané. A drtivá většina společnosti jen odpočítávala dny, kde se všechno vrátí do starých kolejí a blahobyt a neomezený konzum všeho bude pokračovat. A česká příroda? Nejspíš se bude dlouho vzpamatovávat z nájezdů výletníků, kteří celkem pochopitelně brali útokem každou zelenou plochu blízkou i vzdálenější, aby alespoň na chvíli unikli domácím karanténám a ostatním omezením. Náš Klánovický les by mohl vyprávět…

Co že jsme tedy dělali my, ve STROMu? Uklízeli a poklízeli jsme les, pomáhali při nové výsadbě, jako každoročně jsme se zapojili do kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko – zaznamenáno v mnoha článcích na tomto našem webu. Účastnili jsme se správních řízení, týkajících se životního prostředí, vedených na MHMP, Praze 1, Klánovicích, Kolodějích a Praze 21-Újezdě nad Lesy. Zapojovali jsme se a pomáhali při výzvách Arniky, Hnutí DUHA, Transparency International, Frank Bold a dalších kolegů, pečujících o veřejný prostor a o přírodu. Pokračovala spolupráce s Klubem přátel přírody a historie Úval a okolí.

Na domácí scéně v Újezdě za zmínku stojí oprava intravilánové Tabule č. 1 (náš projekt LG II z roku 2014 z grantu MŽP) v parčíku u Blatovského rybníka. Tabule zmizela na konci roku 2019. V průběhu letošního roku jsem se dopátrala toho, že ji (snad) opravuje pan Saitz z ÚMČ a v listopadu 2020 jsem ji zase objevila na původním místě. Nepodařilo se mi domoci informací, fotodokumentace, natož nějaké domluvy o opravě s úřadem. Tabule byla odříznuta a nyní je zpět s novými stojkami – to je celé, co mohu zaznamenat.

Generální opravu Lesní galerie (zejména LG I), jejíž vandalské poničení přesáhlo jakoukoli možnost amatérských dobrovolných oprav, chceme nadále provádět především v rámci firemní spolupráce a sponzorství. Prozatím se poničené tabule a cedule, které se podaří zachránit, shromažďují v našich kůlnách.

Stezka HOL, kterou jsme dělali pro Lesy ČR a která je v majetku lesů, se dočkala kýženého oplocení středověké studně – požádali jsme o to a v zápětí jsme mohli Lesům ČR poděkovat za rychlé provedení. Viz: HOL: nově oplocená studna a kompletní odkazy na informace

Jižní cesty, konkrétně nádhernou původní polnici od Ježovické na Skalky a ke hřbitovu, se újezdská radnice ANO + ODS rozhodla zničit “zpevněním” odpadním recyklátem asfaltu. Pro pobavení níže je odpověď na 106 od našeho stavebního úřadu (vyřizuje Markéta Zahradníková) pod tajemnicí Zátkovou (ANO). Kausa pokračuje.

Realita zničené cesty na Skalky:

Tak co s takovou radnicí? Svoji okřídlenou univerzální odpověď psát nebudu, zpívám si ji pobaveně při každé vhodné příležitosti – a že jich je požehnaně 🙂 Mj. druhé přestupkové řízení v Běchovicích stále pokračuje, nadřízený Magistrát vrátil rozhodnutí zpátky s rozborem, který si žádný úřad za rámeček nedá.

Tím končím svoje ohlédnutí za rokem 2020. A – s odvahou a vytrvalostí do dalšího roku, roku 2021.

Zita Kazdová, prosinec 2020